Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU KOLMEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

Kosmeettiset hoidot terveydenhoidon asiakkaille (1/3)

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Terveydenhuollon toimintaympäristöt Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa asiakkaan tarpeet huomioon ottavia kosmeettisia hoitokokonaisuuksia terveydenhuollon asiakkaille erilaisissa terveydenhuollon toimintaympäristöissä; sairaalat, lääkäriasemat, terveyskeskukset ja hoivakodit.
Hoitosuunnitelma

Tuotteiden ja työmenetelmien valinta

Aiheet ja vasta-aiheet

Aseptiikka

Opiskelija valitsee asiakkaalle hoitoon sopivat hoitomenetelmät, huomioi laatiessaan asiakasanalyysia asiakkaan ihon ja kehon tilan sekä asiakkaan sairauden ja toimintakyvyn rajoitteet. Hän huomioi asiakkaan mahdolliset allergiat ja ihoärsytykset sekä huomioi yleisimmät ihotaudit ja niiden lääkehoidon sekä hoidon vasta-aiheet. Hän tuntee hoito-opin peruskäsitteet ja käyttää niitä työssään.
Ammattietiikka, ergonomia, terveys, turvallisuus, toimintakyky ja kestävä kehitys Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa hoitotoimenpiteitä ennen ja jälkeen kauneuskirurgisten toimenpiteiden ja perustelee niiden vaikutusmahdollisuuksia. Hän huomioi ja tunnistaa työssään yleisempien sairauksien aiheuttamia muutoksia ihoon ja tuki- ja liikuntaelimistöön.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa suunnittelemaan ja toteuttamaan ihon kosmeettisia hoitoja terveydenhuollon asiakkaille sekä ohjaamaan asiakasta ihon ja keon itsehoidossa sekä myymään asiakkaalle ihonhoitopalveluja sekä itsehoitotuotteita.

Opiskelija esittelee asiakaspalvelussa työsuunnitelman, arvioi sen toteuttamista yhdessä opettajan kanssa, saaden opettajalta tarkentavaa palautetta työn toteuttamiseen. Työskentelyn aikana opettaja ohjaa mm. työtekniikoissa, työskentelynopeuden kehittämisessä, hygieniassa, asiakaspalvelutaidoissa ja työturvallisuuteen sekä ergonomiaan liittyvissä asioissa. Työn valmistuessa opiskelija esittelee opettajalle valmiin työn hyvien asiakaspalvelutapojen mukaisesti ja itsearvioi työtään.

Opettaja antaa jatkuvaa ja kannustavaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Taitojen kehittymistä näyttökelpoiseksi arvioidaan työelämän toimintakokonaisuuksittain taitonäytteillä, jotka edustavat olennaisinta osaamista. Taitonäytteistä annetaan opiskelijalle henkilökohtainen palaute.

Taitonäytteet:

Suunnittelee ja toteuttaa ihon paranemista edistävän hoitotoimenpiteen asiakkaalle.

Opettaja ohjaa opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan eTaitoon.

Muuta tietoa Asiakaspalvelutöiden järjestämiseksi opiskelijalta edellytetään hyvää käytöstä, yhteistyökykyä, säännöllistä osallistumista opetukseen ja työaikojen noudattamista.

Kasvojen lymfahieronta (2/3)

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Kasvojen lymfahieronta

Hoitosuunnitelma

Tuotteiden ja työmenetelmien valinta

Aiheet ja vasta-aiheet

Aseptiikka

Tuotetietous ja kosmeettisten aineosien tunnistaminen

Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa asiakkaan tarpeet huomioon ottavan kasvojen lymfahieronnan.

Hän toteuttaa lymfahieronnan oikeilla otteilla ja noudattaa fysiologista työjärjestystä. Hän huomioi laatiessaan asiakasanalyysia asiakkaan ihon ja kehon tilan. Hän valitsee asiakkaalle oikeat hoidon aikana käytettävät hoitotuotteet sekä ottaa huomioon tuotevalinnoissa asiakkaan mahdolliset allergiat ja ihoärsytykset sekä huomioi yleisimmät ihotaudit ja niiden lääkehoidon sekä hoidon vasta-aiheet. Opiskelija huolehtii työympäristönsä ja työvälineidensä siisteydestä

Hoitosuunnitelma

Tuotteiden ja työmenetelmien valinta

Aiheet ja vasta-aiheet

Aseptiikka

Opiskelija valitsee asiakkaalle hoitoon sopivat hoitomenetelmät, huomioi laatiessaan asiakasanalyysia asiakkaan ihon ja kehon tilan sekä asiakkaan sairauden ja toimintakyvyn rajoitteet. Hän huomioi asiakkaan mahdolliset allergiat ja ihoärsytykset sekä huomioi yleisimmät ihotaudit ja niiden lääkehoidon sekä hoidon vasta-aiheet. Hän tuntee hoito-opin peruskäsitteet ja käyttää niitä työssään.
Tuotetietous ja kosmeettisten aineosien tunnistaminen

Asiakaspalvelu

Vuorovaikutus- ja yhteistyö

Opiskelija harjaannuttaa ja syventää taitojaan asiakaspalvelussa. Opiskelija palvelee asiakkaita ystävällisesti, suosittelee ja myy asiakkaalle sopivat kotihoitotuotteet ja ohjaa niiden käytössä.
Ammattietiikka, ergonomia, terveys, turvallisuus, toimintakyky ja kestävä kehitys Opiskelija noudattaa työskentelyssä terveyden, turvaisuuden ja toimintakyvyn näkökulmia, toimii ympäristömyönteisesti ja kestävää kehitystä edistäen.

Opiskelija toimii työyhteisön arvojen, tavoitteiden, eettisten ohjeiden sopimusten ja säädösten mukaisesti vaihtelevissa tilanteissa sekä noudattaa aikatauluja. Hän tekee vastuullaan olevat tehtävät, toimii työyhteisössä ja asiakaspalvelussa hyvien tapojen mukaisesti.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa suunnittelemaan ja toteuttamaan ihon kosmeettisia hoitoja terveydenhuollon asiakkaille sekä ohjaamaan asiakasta ihon ja keon itsehoidossa sekä myymään asiakkaalle ihonhoitopalveluja sekä itsehoitotuotteita.

Opiskelija esittelee asiakaspalvelussa työsuunnitelman, arvioi sen toteuttamista yhdessä opettajan kanssa, saaden opettajalta tarkentavaa palautetta työn toteuttamiseen. Työskentelyn aikana opettaja ohjaa mm. työtekniikoissa, työskentelynopeuden kehittämisessä, hygieniassa, asiakaspalvelutaidoissa ja työturvallisuuteen sekä ergonomiaan liittyvissä asioissa. Työn valmistuessa opiskelija esittelee opettajalle valmiin työn hyvien asiakaspalvelutapojen mukaisesti ja itsearvioi työtään.

Opettaja antaa jatkuvaa ja kannustavaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Taitojen kehittymistä näyttökelpoiseksi arvioidaan työelämän toimintakokonaisuuksittain taitonäytteillä, jotka edustavat olennaisinta osaamista. Taitonäytteistä annetaan opiskelijalle henkilökohtainen palaute.

Taitonäytteet:

Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa asiakkaalle kasvojen lymfa hieronnan.

Opettaja ohjaa opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan eTaitoon.

Muuta tietoa Asiakaspalvelutöiden järjestämiseksi opiskelijalta edellytetään hyvää käytöstä, yhteistyökykyä, säännöllistä osallistumista opetukseen ja työaikojen noudattamista.

Jalkojen kevennystuotteet (3/3)

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Jalkojen kevennystuotteiden valmistaminen

Hoitosuunnitelma

Tuotteiden ja työmenetelmien valinta

Aiheet ja vasta-aiheet

Aseptiikka

Tuotetietous ja kosmeettisten aineosien tunnistaminen

Asiakaspalvelu

Vuorovaikutus- ja yhteistyö

Ammattietiikka, ergonomia, terveys, turvallisuus, toimintakyky ja kestävä kehitys

Opiskelija suunnittelee ja valmistaa asiakkaan tarpeet huomioon ottavia yksinkertaisia jalkojen kevennystuotteita sekä ohjaa asiakasta niiden käytössä.

Hän huomioi laatiessaan asiakasanalyysia asiakkaan jalkojen ihon tilan. Hän valitsee asiakkaalle oikeat hoidon aikana käytettävät hoitotuotteet sekä ottaa huomioon tuotevalinnoissa asiakkaan mahdolliset allergiat ja ihoärsytykset sekä huomioi yleisimmät ihotaudit ja niiden lääkehoidon sekä hoidon vasta-aiheet. Opiskelija huolehtii työympäristönsä ja työvälineidensä siisteydestä

Opiskelija harjaannuttaa ja syventää taitojaan asiakaspalvelussa. Opiskelija palvelee asiakkaita ystävällisesti, suosittelee ja myy asiakkaalle sopivat kotihoitotuotteet ja ohjaa niiden käytössä.

Opiskelija noudattaa työskentelyssä terveyden, turvaisuuden ja toimintakyvyn näkökulmia, toimii ympäristömyönteisesti ja kestävää kehitystä edistäen.

Opiskelija toimii työyhteisön arvojen, tavoitteiden, eettisten ohjeiden sopimusten ja säädösten mukaisesti vaihtelevissa tilanteissa sekä noudattaa aikatauluja. Hän tekee vastuullaan olevat tehtävät, toimii työyhteisössä ja asiakaspalvelussa hyvien tapojen mukaisesti.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa suunnittelemaan ja toteuttamaan ihon kosmeettisia hoitoja terveydenhuollon asiakkaille sekä ohjaamaan asiakasta ihon ja keon itsehoidossa sekä myymään asiakkaalle ihonhoitopalveluja sekä itsehoitotuotteita.

Opiskelija esittelee asiakaspalvelussa työsuunnitelman, arvioi sen toteuttamista yhdessä opettajan kanssa, saaden opettajalta tarkentavaa palautetta työn toteuttamiseen. Työskentelyn aikana opettaja ohjaa mm. työtekniikoissa, työskentelynopeuden kehittämisessä, hygieniassa, asiakaspalvelutaidoissa ja työturvallisuuteen sekä ergonomiaan liittyvissä asioissa. Työn valmistuessa opiskelija esittelee opettajalle valmiin työn hyvien asiakaspalvelutapojen mukaisesti ja itsearvioi työtään.

Opettaja antaa jatkuvaa ja kannustavaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Taitojen kehittymistä näyttökelpoiseksi arvioidaan työelämän toimintakokonaisuuksittain taitonäytteillä, jotka edustavat olennaisinta osaamista. Taitonäytteistä annetaan opiskelijalle henkilökohtainen palaute.

Taitonäytteet:

Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa asiakkaalle yksinkertaisen jalkojen kevennystuotteen jalkahoidon yhteydessä.

Opettaja ohjaa opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan eTaitoon.

Muuta tietoa Asiakaspalvelutöiden järjestämiseksi opiskelijalta edellytetään hyvää käytöstä, yhteistyökykyä, säännöllistä osallistumista opetukseen ja työaikojen noudattamista.