Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU YHTEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

KAUNEUDENHOITO JA TUOTENEUVONTA (1/1)

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Tuotetuntemus, tuotteiden ja osaamisen markkinoiminen

Asiakkaiden tarpeiden tunnistaminen

Opiskelija oppii ohjaamaan ja neuvomaana asiakkaita ihon ja kauneuden hoidossa sekä myymään tuotteita ja hoitoja. Hän oppii vertailemaan asiakkaalle erilaisia kosmeettisia tuotteita ja niiden ominaisuuksia, aineosia, vaikutuksia ja käyttötapoja.
Viestintätekniikka

Suhdetoiminta

Opiskelija oppii toimimaan tuote-esittelijänä. Hän kehittää myynti- ja markkinointiosaamistaan hyödyntäen työssään viestintätekniikkaa ja mediaa. Opiskelija oppii suunnittelemaan somistuksia ja toteuttamaan esittelypöydän, myyntihyllyjen ja näyteikkunoiden somistuksia. Hän oppii hoitamaan suhdetoimintaa eri sidosryhmien kanssa ja kehittää puhe- ja esiintymistaitojaan.
Kosmetiikkalainsäädäntö ja kuluttajasuojalaki Opiskelija oppii työskentelyssään käyttämään ja huomioimaan kosmetiikka- ja kuluttajasuojalain sekä niissä tapahtuvat muutokset.
Myynnin edistäminen Opiskelija oppii käyttämään myyntityössään apunaan erilaisia myynninedistämiskeinoja ja hän oppii huomioimaan tulostavoitteet sekä kohderyhmän tarpeet.
Kauneuskulttuurin, muodin ja trendin seuraaminen

Asiakaspalvelu

Vuorovaikutus- ja yhteistyö

Ammattietiikka, ergonomia, terveys, turvallisuus, toimintakyky ja kestävä kehitys

Opiskelija oppii huomioimaan ja seuraamaan työssään ajankohtaista kauneuskulttuuria, muotia ja trendejä.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa palvelemaan asiakasta sekä yksilönä että ryhmässä, huomioimaan heidän tarpeet ja toiveet sekä ohjaamaan asiakkaita ihonhoidossa ja ehostuksessa sekä tuotteiden ja hoitopalveluiden käytössä. Opiskelija esittelee ja myy kauneudenhoitoalan palveluita ja tuotteita sekä järjestää ja organisoida asiakastilaisuuksia.

Työskentelyn aikana opettaja ohjaa mm. työtekniikoissa, työskentelynopeuden kehittämisessä, hygieniassa, asiakaspalvelutaidoissa ja työturvallisuuteen sekä ergonomiaan liittyvissä asioissa. Työn valmistuessa opiskelija esittelee opettajalle valmiin työn hyvien asiakaspalvelutapojen mukaisesti ja itsearvioi työtään.

Opettaja antaa jatkuvaa ja kannustavaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta

Taitojen kehittymistä näyttökelpoiseksi arvioidaan työelämän toimintakokonaisuuksittain taitonäytteillä, jotka edustavat olennaisinta osaamista. Taitonäytteistä annetaan opiskelijalle henkilökohtainen palaute.

Taitonäytteet:

Opiskelijan itsenäisesti suunnittelema ja toteuttama tuote-esittely asiakkaalle tai asiakasryhmälle.

Opettaja ohjaa opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan eTaitoon.

Muuta tietoa Asiakaspalvelutöiden järjestämiseksi opiskelijalta edellytetään hyvää käytöstä, yhteistyökykyä, säännöllistä osallistumista opetukseen ja työaikojen noudattamista.