Tutkinnon osan arviointi

Kauneudenhoitoalan yrittäjyyden ja yritystoiminnan hallinnan osaamisen arviointi

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit OPH:n tutkinnon perusteiden osaamisen arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Opiskelija osoittaa osaamisensa Kauneudenhoitoalan yrittäjyyden ja yritystoiminnan hallinnassa ammattiosaamisen näytössä toimimalla kosmetologin tai kauneudenhoidon ja tuoteneuvonnan työtehtävissä kauneudenhoitoalan yrityksessä tai muussa alan työpaikassa. Ammattiosaamisen näyttö annetaan erikseen sovittuina näyttöpäivinä.

Opiskelija työskentelee kauneudenhoitoalan asiakaspalvelutehtävissä ja toimii työyhteisössä. Hän kohtaa erilaisia asiakkaita. Hän kuuntelee asiakkaiden toiveita, ohjaa asiakkaiden kotihoitoa, suosittelee ja myy tuotteita tai palveluita asiakkaiden tarpeisiin. Hän noudattaa hyviä asiakaspalvelutapoja sekä toimii vastuuntuntoisesti.

Ennen ammattiosaamisen näyttöä opiskelijan tulee suunnitella omaa toimintaansa ja perehtyä yrityksen palvelutapoihin ja ammattieettisiin sääntöihin seuraavista näkökulmista:

  • asiakkaiden viihtyvyydestä huolehtiminen
  • vastuuntuntoisena asiakaspalvelijana toimiminen
  • erilaiset asiakaspalvelutilanteet
  • myyntitaito (palvelu- ja tuotetuntemus)
  • erilaisten asiakasryhmien tasavertainen kohtaaminen
  • työturvallisuus.
  • Tämä osuus ei vaadi kirjallista raportointia.

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Tutkinnon osaan on tehty AHOT-menettely.

Tutkinnon osan AHOT-menettely

Muuta tietoa Tutkinnon osassa vaadittavan osaamisen kattavan osoittamisen vuoksi osaamista täydennetään muulla arvioinnilla.
Muuna arviointina käytetään Yrityksessä toimiminen- työelämäkokonaisuuden taitonäytettä. Osaamisen arviointi muodostuu: ammattiosaamisen näyttö 50 % ja muu arviointi 50 %.