Pakolliset osaamistavoitteet

TOINEN KOTIMAINEN KIELI, RUOTSI, PAKOLLISET (1 osp)

Toisen kotimaisen kielen (ruotsi) pakollisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Työelämän ruotsi (1 osp)
Kauneudenhoitoalan
ruotsinkielisen ammattisanaston tunteminen
Opiskelija nimeää kauneudenhoitoalan käsitteitä, kuten työvälineitä, kehonosia, tuotteita ja hoitoja. Hän oppii työvaiheiden nimet ja osaa kertoa työskentelystään työluokassa tai alan työtehtävissä.
Ruotsinkielisten työ- ohjeiden ja selostusten tulkitseminen Opiskelija lukee ja tulkitsee erityyppisiä työhön liittyviä tekstejä, kuten esimerkiksi työ- ja turvallisuusohjeita sekä lyhyitä viestejä.

Opiskelija tuottaa lyhyitä ammatillisia viestejä, ohjeita tai tilauksia.

Tuttuihin aiheisiin liittyvistä vuorovaikutustilanteista selviytyminen Opiskelija selviytyy rutiininomaisista työtehtävistä ja vuorovaikutustilanteista toisella kotimaisella kielellä.
Molempien kansalliskielten ja kulttuurien merkityksen ymmärtäminen monikulttuurisessa Suomessa Opiskelija ymmärtää ruotsin kielen ja kulttuurin merkityksen Suomessa ja pohjoismaisessa yhteistyössä sekä tuntee Suomen kansalliskieliin liittyvät oikeudet ja velvoitteet.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ja arvioimaan oppimisprosessiaan. Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelija arvioi oppimistaan tutkinnon osan tavoitteiden ja
arviointikriteereiden perusteella.

Oppiminen voi tapahtua erilaisissa oppimisympäristöissä.

Arvosana hyvä H2 vastaa Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin yhteisen eurooppalaisen viitekehyksen kuvausasteikolla kuullun ja tekstin ymmärtämisessä kielitaidon taitotasoa A2.2 ja puhumisessa ja kirjoittamisessa taitotasoa A2.1.

Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan suullisia ja kirjallisia taitoja, antaa jatkuvaa palautetta ja ohjaa opiskelijaa arvioimaan omaa oppimistaan.

Muuta tietoa