Pakolliset osaamistavoitteet

VIERAS KIELI, A-KIELI, PAKOLLISET (2 osp)

Vieraan kielen (A-kieli) pakollisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Työelämän englanti (2 osp)
Viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa toimiminen Opiskelija harjoittelee työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteita. Opiskelija kertoo itsestään ja työtehtävistään englanniksi. Opiskelija oppii käyttämään vierasta kieltä kohteliaasti asiakaspalvelutilanteissa.
Tekstien ymmärtäminen ja tuottaminen

Tiedon hakeminen

Opiskelija ymmärtää oman alansa sanastoa ja tuottaa lyhyitä kauneudenhoitoalan tekstejä. Opiskelija nimeää kauneudenhoitoalan käsitteitä.
Monikielisessä ja -kulttuurisessa ympäristössä toimiminen Opiskelija etsii aktiivisesti tietoa kauneudenhoitoalan kirjasta ja internetistä.

Opiskelija käyttää kieltä monikielisessä tai -kulttuurisessa ympäristössä.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ja arvioimaan oppimisprosessiaan. Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Arvosana hyvä H2 vastaa Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin yhteisen eurooppalaisen viitekehyksen kuvausasteikolla kuullun ja tekstin ymmärtämisessä kielitaidon taitotasoa B1.1. ja puhumisessa ja kirjoittamisessa taitotasoa B1.1.

Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan suullisia viestintä- ja vuorovaikutustaitoja lähiopetustunneilla ja ammattiluokissa tehtävien harjoitusten pohjalta yhdessä opiskelijan kanssa. Opettaja arvioi opiskelijan kirjallisen viestinnän osaamista opiskelijan kirjallisissa tuotoksissa.

OPH ePerusteet Viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen arviointi

Muuta tietoa Pakollinen A-kieli suoritetaan ensimmäisen vuoden aikana. Opinnot suoritetaan oppilaitoksessa lähiopetustunneilla ja ammattiluokissa.