Valinnaiset osaamistavoitteet, ranska

VALINNAISET, RANSKA (3 osp)

Vieraan kielen (C-kieli) valinnaisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Alkeisranska (2 osp)
AViestintä- ja vuorovaikutustilanteissa toimiminen Opiskelija harjoittelee ranskan kielen vuorovaikutustilanteita. Hän harjoittelee mm. tervehdyksiä, numeroita ja itsestä kertomista ranskaksi.
Kielen ja kulttuurin merkityksen ymmärtäminen Opiskelija hankkii tietoa Ranskasta ja sen kulttuurista.
Ranskan jatkokurssi (1 osp)
Viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa toimiminen Opiskelija harjoittelee ranskan kielen vuorovaikutustilanteita.
Kielen ja kulttuurin merkityksen ymmärtäminen Opiskelija hankkii tietoa Ranskasta ja sen kulttuurista.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa toimimaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Opettaja arvioi opiskelijan oppimista yhdessä opiskelijan kanssa. Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Arvosana hyvä H2 vastaa Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin yhteisen eurooppalaisen viitekehyksen kuvausasteikolla kuullun ja tekstin ymmärtämisessä kielitaidon taitotasoa A1.1. ja puhumisessa ja kirjoittamisessa taitotasoa A1.1.

Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan suullisia viestintä- ja vuorovaikutustaitoja luokassa tehtävien harjoitusten pohjalta yhdessä opiskelijan kanssa. Opettaja arvioi opiskelijan kirjallisen viestinnän osaamista opiskelijan kirjallisissa tuotoksissa.

OPH ePerusteet Viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen arviointi

Muuta tietoa Vieraan C-kielen valinnaiset opinnot suoritetaan toisena opiskeluvuonna oppilaitoksessa lähiopetustunteina.