Valinnaiset osaamistavoitteet

FYSIIKKA JA KEMIA, VALINNAISET (3 osp)

Fysiikan ja kemian valinnaisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Kauneudenhoitoalan syventävä kemia (1 osp)
Ihon rakenne ja siihen vaikuttaminen Opiskelija syventyy ihon rakenteeseen ja siihen, miten ihoon voidaan vaikuttaa kauneudenhoitoalan käsittelyjen avulla.
Tuotteiden raaka-aineet Opiskelija syventää tietojaan kauneudenhoitoalalla käytettyjen tuotteiden raaka-aineista ja niiden vaikutusmekanismeista.
Laboratoriokurssi (1 osp)
Kemian laboratoriotöitä Opiskelija harjoittelee erilaisten tuotteiden (esim. huulirasva, käsivoide ja saippua) valmistusta ja tutkimista.
Fysiikan tutkimuksia Opiskelija mittaa ja tutkii fysikaalisia ominaisuuksia (esim. lämpötila ja sähkö) sekä niiden vaikutuksia.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta. Opettaja ohjaa oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ja arvioimaan oppimisprosessiaan.
Osaamisen arviointi OPH ePerusteet Matemaattis-luonnontieteellisen osaamisen arviointi

fysiikka ja kemia, valinnainen, 3 osp

Opettaja arvioi opiskelijan kykyä soveltaa tietämystään kauneudenhoitoalaan liittyvissä kemian ilmiöissä.

Muuta tietoa Oman alan ympäristökurssi (verkkokurssi) voi olla yhteinen kurssi hiusalan, kauneudenhoitoalan tai jonkin muun alan opiskelijoille.

Kemian laboratoriokurssi voi olla yhteinen hiusalan opiskelijoiden kanssa.