Valinnaiset osaamistavoitteet

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA SEKÄ SEN HYÖDYNTÄMINEN, VALINNAISET (3 osp)

Tieto- ja viestintätekniikan valinnaisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Portfolio käytännön toteutuksena (1 osp) Opiskelija aloittaa tutkinnon osakohtaisen porfolion.
Oppimisen arviointi ja palaute Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta. Opettaja ohjaa opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ja arvioimaan oppimisprosessiaan.
Osaamisen arviointi OPH ePerusteet Matemaattis-luonnontieteellisen osaamisen arviointi

tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen, valinnainen, 3 osp

Muuta tietoa Portfolio käytännön toteutuksena opiskellaan ensimmäisenä vuonna ja Opintoportfoliosta työnhakuportfolioon opiskellaan toisena vuonna.