Valinaiset osaamistavoitteet

YHTEISKUNTATAIDOT, VALINNAISET (3 osp)

Yhteiskuntataidot, valinnaisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Tiedon hakeminen yhteiskunnallisista vaikuttamismahdollisuuksista ja yhteiskunnallisesta päätöksenteosta myös Euroopan unionista Opiskelija selvittää sähköisten tiedonlähteiden ja opettajan osoittaman materiaalin avulla mahdollisuutensa yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja päätöksentekoon Euroopan unionissa.

Opiskelija syventää tietämystään valtakunnan eri poliittisten tahojen tehtävistä. Opiskelija tutustuu eduskunnan toimintaan, vaaleihin ja niiden käytäntöihin, poliittisiin puolueisiin, valtioneuvoston toimintaan ja tasavallan presidentin instituutioon.

Kauneudenhoitoalan yhteiskunnallisen merkityksen ja vaikuttavuuden tunteminen Opiskelija perehtyy kauneudenhoitoalan yhteiskunnalliseen merkitykseen sekä taloudellisen tilanteen heijastumiseen kauneudenhoitoalan työpaikkoihin ja työllisyyteen. Opiskelija seuraa kauneudenhoito- ja talouslehtien uutisointia.
Yhteiskunnallisen keskustelun ja taloutta koskevaa uutisoinnin seuraaminen Opiskelija selvittää kansantalouden peruskäsitteitä ja kansantalouden keskeisimmät toimijat sähköisten tiedonlähteiden, opintokäyntien sekä opettajan materiaalin avulla. Opiskelija seuraa yhteiskunnallista keskustelua ja taloutta koskevaa uutisointia ja arvioi talouteen vaikuttavia tekijöitä koko yhteiskunnan tasolla.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opiskelija osoittaa osaamistaan suullisilla ja kirjallisilla tehtävillä, jotka opettaja arvioi yhdessä opiskelijan kanssa. Opiskelija dokumentoi oppimistaan sähköisesti.

Opiskelija käy mahdollisuuksien mukaan eduskuntavierailulla tai syventyy muulla tapaa eduskunnan käytäntöihin.

Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan laatimat kirjalliset ja suulliset oppimistehtävät.

OPH ePerusteet Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen arviointi

Muuta tietoa