Valinnaiset osaamistavoitteet

YRITTÄJYYS JA YRITYSTOIMINTA, VALINNAISET (3 osp)

Yrittäjyyden ja yritystoiminnan valinnaisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Valinnainen yrittäjyys ja yritystoiminta kauneudenhoitoalalla
(3 osp)
Kauneudenhoitoalan yritystoiminnan kehittämistarpeiden kartoittaminen

Oman liiketoiminnan tuloksellisuuden ja oman työpanoksen vaikutuksen selvittäminen

Kehittämisehdotusten tekeminen uusista toimintatavoista ja oman toimintansa muuttaminen

Oman toiminnan ja ajankäytön suunnitteleminen

Opiskelijat muodostavat 2 – 3 hengen ryhmän, jossa he kehittävät yritykselle liikeidean, laativat liiketoimintasuunnitelman, arvioivat liiketoimintamahdollisuudet, omat vahvuudet, uhat, riskit ja laativat muut vaadittavat asiapaperit.

Opiskelija osaa selvittää erilaisten asiakkaiden tarpeita ja odotuksia myytävien palvelujen suhteen.

Opiskelija osaavat hinnoitella oman työnsä ja laskea myytäville tuotteille hinnan. Opiskelija oppii hankkimaan tietoja hinnoitteluun vaikuttavista tekijöistä ja palkkauksen aiheuttamista kustannuksista.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Oppiminen oppimistehtävien avulla ja ryhmän toimintaa tarkkailemalla.

Opettaja arvioi ja antaa palautetta opiskelijan osaamisesta kirjallisten ja suullisten harjoitusten perusteella.

Opetus toteutetaan osin pääosin lähiopetuksena. Osia opetuksesta voidaan toteuttaa verkko-opetuksena.

Osaamisen arviointi Osaaminen arvioidaan ryhmä- tai henkilökohtaisessa palautekeskustelussa. Arvioinnissa otetaan huomioon suoritetut oppimistehtävät ja muu näyttö.

OPH ePerusteet Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen arviointi

Muuta tietoa