Valinnaiset osaamistavoitteet

TAIDE JA KULTTUURI, VALINNAISET (3 OSP)

Taide ja kulttuuri, valinnaisen opinnon oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Taide ja kulttuuri (2 osp)
Taiteen ja kulttuurin tunnistaminen ja hyödyntäminen Opiskelija tutustuu lähialueen taide- ja kulttuuritapahtumiin ja/tai -näyttelyihin. Opiskelija kehittää oppilaitoksen kulttuuria ja ylläpitää sen esteettistä ilmettä ja osallistuu yhteisten tapahtumien järjestämiseen.
Taiteiden ja kulttuurin merkitys/vaikutus kauneudenhoitoalalla Opiskelija perehtyy taiteiden ja kulttuurin merkitykseen ja ilmentymiin kauneudenhoitoalan näkökulmasta. Opiskelija tulkitsee ja kehittää kauneudenhoitoalan estetiikan tuntemustaan. Hän soveltaa hankkimaansa taiteen sekä kulttuurin osaamistaan ja huomioi omalla alalla kestävän kehityksen kulttuuriset vaikutukset.
Opiskelijan oma taide suunnitteluprosessi Opiskelija suunnittelee, toteuttaa ja arvioi omaa taidetta, jonka esittämistapa, materiaali ja ilmaisu on vapaa, mutta se tuo esiin kauneudenhoitoalan taiteellisen ja kulttuurisen luonteen.
Taide ja kulttuuri (1 osp), verkkokurssi
Opiskelija perehtyy taiteiden ja kulttuurin merkitykseen ja ilmentymiin kauneudenhoitoalan näkökulmasta. Opiskelija kertoo itsestään suhteessa taiteeseen ja kulttuuriin.

Opiskelija tutustuu taidenäyttelyyn.

Opiskelija tulkitsee ja kehittää kauneudenhoitoalan estetiikan tuntemustaan. Hän soveltaa hankkimaansa taiteen ja kulttuurin osaamista.
Opiskelija suunnittelee, toteuttaa ja arvioi omaa taidetta.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa lähiopetustunneilla. Opetuksessa käytetään ohjattua tiedonhankintaa, ryhmäkeskusteluja, ohjattuja harjoituksia, opintokäyntejä ja oppimistehtäviä.

Opettaja ohjaa taiteellisen tuottamisen työtaidoissa sekä niissä tarvittavassa tiedonhallinnassa lähiopetustunneilla. Työn valmistuessa opiskelija itsearvioi työtään.

Opettaja antaa jatkuvaa ja kannustavaa suullista palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta. Oppimisilmapiiri on hyväksyvä, avarakatseinen ja luovuutta edistävä, mikä rohkaisee opiskelijaa ilmaisemaan itseään taiteellisesti.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan digitaaliseen portfolioon.

Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan taide- ja kulttuuritaitoja luokassa ja muissa ympäristöissä oppimistehtävien pohjalta yhdessä opiskelijan kanssa.

Opettaja arvioi opiskelijan tuotoksia: kauneudenhoitoalan ajankohtainen ilmiö, kulttuurinen kauneuskäsitys, kestävän kehityksen näkökulma taiteessa ja opiskelijan oma taidetyö. Opettaja arvioi opiskelijan taitoa tunnistaa taiteen ja kulttuurin vaikutusta jokapäiväisessä elämässä ja omalla alalla.

OPH ePerusteet Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen arviointi

Muuta tietoa Opintoon sisältyy opintokäyntejä. Osan taide- ja kulttuuriopinnosta voi suorittaa osallistumalla SAKUstars-kulttuurikilpailuun.