Valinnaiset osaamistavoitteet

YMPÄRISTÖOSAAMINEN, VALINNAISET (3 osp)

Ympäristöosaamisen valinnaisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Opiskelija perehtyy oman alan ympäristökysymyksiin.

Opiskelija tekee sekä yleiseen ympäristötietouteen että oman alan ympäristöasioihin liittyviä tehtäviä ja projekteja. Opiskelija arvioi omien valintojensa vaikutuksia ympäristöön lokaalisti ja globaalisti.

Opiskelija osallistuu (verkko)keskusteluihin käsitellyistä aiheista.

Ympäristöosaamista kauneudenhoitoalan työtehtävissä (1 osp) Käsiteltävät aiheet ovat ilmastonmuutos, materiaalitehokkuus ja jätteiden synnyn estäminen sekä lajittelu.
Yhteistä ympäristöä suojellen (1 osp) Käsiteltävät aiheet ovat kestävä kehitys, luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen sekä elinkaaret.
Kansallinen turvallinen ympäristö (1 osp) Käsiteltävät aiheet ovat ympäristölainsäädäntö, oman alan laatujärjestelmät ja turvallisuus sekä edellisten jaksojen aiheita yksilöllisesti soveltaen esimerkiksi projektityönä. Aiheina voivat olla esimerkiksi energia, vesi, hiilijalanjälki, ihminen luonnonvarojen käyttäjänä. tms.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijoita etsimään tietoa sekä tekemään havaintoja ja johtopäätöksiä. Opettaja auttaa opiskelijaa hahmottamaan ympäristöä kokonaisuutena. Opettaja antaa tarvittavaa opetusta, jotta opiskelija saavuttaa asetetut oppimistavoitteet.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta. Opettaja ohjaa oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan digitaaliseen portfolioon ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Osaamisen arviointi OPH ePerusteet Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen arviointi
Muuta tietoa Ympäristöosaamisen laajuuden opiskelija voi valita seuraavasti:

1 osp Ympäristöosaamista kauneudenhoitoalan työtehtävissä
2 osp Ympäristöosaamista kauneudenhoitoalan työtehtävissä ja Yhteistä ympäristöä suojellen
3 osp Ympäristöosaamista kauneudenhoitoalan työtehtävissä, Yhteistä ympäristöä suojellen ja Kansallinen turvallinen ympäristö.