6 Vapaasti valittavat tutkinnon osat

Vapaasti valittaviin opintoihin voi sisällyttää:

  • Ammatillisia tutkinnon osia (Linkki ao. Alakohtaan)
  • Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvia tutkinnon osia (Linkki ao. Alakohtaan)
  • Yhteisiä tutkinnon osia tai lukio-opintoja (Linkki ao. Alakohtaan)
  • Jatko-opintovalmiuksia tai ammatillista kehittymistä tukevia opintoja (Linkki ao. Alakohtaan)
  • Työkokemuksen kautta hankittuun osaamiseen perustuvia yksilöllisiä tutkinnon osia (Linkki ao. Alakohtaan)