6.2.1 Vapaasti valittavat tutkinnonosat Epookkimeikit, 3 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija oppii suunnittelemaan ja toteuttamaan asiakkaille erilaisia vuosilukuehostukokonaisuuksia. Suunnittelun pohjaksi opiskelija perehtyy kauneuden ja muodin historiaan eri aikakausina. Inspiraation lähteinä käytetään myös elokuvan ja musiikin maailmasta tunnettuja henkilöitä.
Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija

  • suunnitella ja toteuttaa ehostuskokonaisuuksia huomioiden eri vuosisatojen ja -kymmenten muodin ja tyylin
  • suunnitella kokonaisuuteen sopivat asut ja asusteet
  • hakea tietoa suunnittelua ja toteuttamista varten
  • hakea tarvittaessa lisätietoa, ohjausta ja ammatillista tukea
  • toimia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa
  • noudattaa ammattietiikkaa
  • ylläpitää työkykyä ja -turvallisuutta
  • edistää toiminnallaan kestävää kehitystä
  • arvioida omaa työtään ja sen tuloksia
Kirijakso
Tutkinnon osan sijoittuminen Viimeinen opiskeluvuosi
Vapaasti valittavat tutkinnon osat

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa suoritetaan oppilaitoksessa lähiopetustunneilla ja asiakaspalvelussa.

Työtaidot opitaan sekä parityöskentelyn avulla että omille malleille ja asiakkaille toteutettuna.

Työnperustana olevan tiedonhallinnassa hyödynnetään verkkomateriaaleja ja oppimistehtäviä.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan digitaaliseen portfolioon.

Vaihtoehtoiset suoritustavat
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot Yhteiset opinnot on opiskeltu opinnon alkaessa.
Muuta tietoa Tutkinnon osassa on keskeistä kyetä toimimaan erilaisissa asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustilanteissa. Asiakaspalvelutöiden järjestämiseksi opiskelijalta edellytetään hyvää käytöstä, säännöllistä osallistumista opetukseen ja työaikojen noudattamista. Opiskelijan tulee noudattaa annettuja ohjeita työasusta ja työjalkineista.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot

Tutkinnon osassa on keskeistä kyetä toimimaan erilaisissa asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustilanteissa. Asiakaspalvelutöiden järjestämiseksi opiskelijalta edellytetään hyvää käytöstä, säännöllistä osallistumista opetukseen ja työaikojen noudattamista. Opiskelijan tulee noudattaa annettuja ohjeita työasusta ja työjalkineista.

Yrittäjyys Yrittäjämäinen toiminta tulee esiin opiskelijan myönteisenä asenteena opiskeluun ja työn tekemiseen. Hän osoittaa aktiivisuutta ja uutteruutta.