Tutkinnon osan arviointi

ORIENTAL HEAD MASSAGE OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit Arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Asiakaslähtöisen intialaisen päähieronnan toteuttaminen asiakkaalle

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Tutkinnon osaan tehty AHOT- menettely.

Tutkinnon osan AHOT- menettely

Muuta tietoa Osaamisen arvioinnissa ei käytetä ammattiosaamisen näytön lisäksi muuta arviointia.