3.2 Kiinteistöpalvelualan peruspolun tutkinnon osat

Kiinteistönhoidon osaamisalan peruspolkuun kuuluu tutkinnon osia 180 osp seuraavasti:

Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp

Pakollinen ammatillinen tutkinnon osa:
Asiakaslähtöisten kiinteistöpalvelujen tuottaminen, 15 osp
Kiinteistön yleishoito ja valvonta, 30 osp
LVI-järjestelmien hoito, 30 osp

Valinnainen ammatillinen tutkinnon osa:
Ulkoalueiden hoito, 15 osp
Kiinteistöautomaation käyttäminen, 15 osp
Koneiden käsittely, 15 osp
Ilmanvaihtokoneiden huolto, 15 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp
Pakolliset 19 osp
Valinnaiset 16 osp

Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp
Rakennustekniset korjaustyöt, 10 osp

AJOITUSKAAVIO – KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINNON PERUSPOLKU 3 VUOTTA

AJOITUSMALLI_KIINTEISTONHOITAJA