4.2.1 Ulkolueiden hoito 15 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija harjaantuu hoitamaan kiinteistöjen ulkoalueita eri vuodenaikoina. Hän oppii käyttämään ulkoalueiden hoitotöissä tarvittavia pienkoneita.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

 • toimia erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa
 • suunnitella omaa työaikatauluansa
 • huolehtia ympärivuotisesta ulkoalueiden puhtaanapidosta
 • tehdä eri vuodenaikoina nurmikon ja istutusten hoitotyöt
 • ottaa huomioon eri vuodenaikojen asettamat vaatimukset ulkoalueiden käytössä
 • käyttää ulkoalueiden hoitotöissä tarvittavia pienkoneita sekä huoltaa niitä
 • tehdä talvikauden liukkauden torjunta- ja hiekoitustyöt
 • poistaa graffitit tai töherrykset kiinteistön pinnoilta
 • ottaa huomioon oman ja asiakkaan turvallisuuden kannalta oleelliset asiat
 • arvioida omaa työsuoritustaan
 • raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla.
Kirijakso
Tutkinnon osan sijoittuminen 2. vuosi, jaksot 1-4.

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetustunneilla, oppilaitoksen työsaleissa ja ulkoalueilla, sekä työssäoppimalla kiinteistönhoitoalan yrityksissä.

Työn perustana olevan tiedon hankinnassa hyödynnetään kiinteistöhoitoalan kirjallisuutta sekä verkkomateriaaleja.

Tutkinnon osaan sisältyy työssäoppimista työpaikalla. Työssäoppimisen aikana suoritetaan ammattiosaamisen näyttö.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan ePortfolioon.

Vaihtoehtoiset suoritustavat
Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan kokonaan työssäoppimalla. Työn perustana olevan tiedon hankinnassa opiskelija voi hyödyntää verkkomateriaaleja.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Jakso 1 (6 osp).
Jakso 2 (5 osp).
Jakso 4 (5 osp).
Muuta tietoa
Tutkinnon osassa suoritetaan laitevalmistajien järjestämiä koulutuksia.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot
Yrittäjyys
Taloudellinen ja laadukas toiminta.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi