4.2.3 Koneiden käsittely 15 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija oppii kiinteistönhoitotöissä käytettävien koneiden ja työlaitteiden turvallista ja kustannustehokasta käyttöä. Hän oppii suunnittelemaan omaa työtään ja työaikatauluaan sekä pitämään huolta koneiden ja työlaitteiden kunnosta.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja

  • suunnitella oman työaikataulunsa
  • suunnitella omaa työtään asiakaskohteen ja työtehtävän mukaisesti
  • tehdä kiinteistöpalvelualalla käytettävien koneiden ajoonlähtötarkastuksen
  • ajaa koneita työtehtävän ja kohteen edellyttämällä tavalla
  • liittää ja irrottaa koneisiin kytkettäviä työlaitteita
  • arvioida koneen toimintakuntoa sekä tehdä koneen päivittäiset huollot
  • ottaa huomioon oman ja asiakkaan turvallisuuden kannalta oleelliset asiat
  • arvioida omaa työsuoritustaan
  • raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla.

Opiskelijalla tai tutkinnon suorittajalla on

  • ajettavia koneita käytettäessä moottorityökoneen kuljettajalta edellytettävä T-luokan ajolupa (traktorikortti).
Kirijakso
Tutkinnon osan sijoittuminen 3. vuosi, jaksot 2-4.

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetustunneilla, työsalissa, oppilaitoksen ulkoalueilla, laitevalmistajien koulutuksessa, sekä työssäoppimalla kiinteistönhoitoalan yrityksissä.

Työn perustana olevan tiedon hankinnassa hyödynnetään kiinteistöhoitoalan kirjallisuutta, laitevalmistajien käyttöohjeita ja verkkomateriaaleja.

Tutkinnon osan harjoitukset toteutetaan yksilösuorituksina ja muutaman opiskelijan pienryhmissä.

Tutkinnon osaan sisältyy työssäoppimista työpaikalla. Työssäoppimisen aikana suoritetaan ammattiosaamisen näyttö.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan ePortfolioon.

Vaihtoehtoiset suoritustavat
Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan kokonaan työssäoppimalla. Työn perustana olevan tiedon hankinnassa opiskelija voi hyödyntää verkkomateriaaleja.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Jakso 2-3 (5 osp).
Muuta tietoa
Tutkinnon osassa suoritetaan laitevalmistajien järjestämiä koulutuksia.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot
Yrittäjyys
Taloudellinen ja laadukas toiminta.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi