Tutkinnon osan arviointi 421

Elintarvikeanalytiikka OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit OPH:n tutkinnon perusteiden osaamisen arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Opiskelija näyttää ammattitaitonsa osallistumalla kiinteistön ulkoalueiden hoitotöihin aidossa kiinteistöpalvelualan työkohteessa tai muussa mahdollisimman hyvin sen oloja vastaavassa paikassa.

Näyttö suoritetaan kahdessa osassa (Osanäyttö 4 ja Näyttö 4).

Osanäyttö 4 suoritetaan työssäoppimispaikalla. Opiskelija näyttää osaamistaan esimerkiksi liittyen kiinteistön ulkoalueiden puhtaanapitoon.

Näytössä 4 opiskelija näyttää osaamistaan liittyen kiinteistön ulkoalueiden hoitotyön su

unnitteluun sekä työmenetelmien, välineiden ja materiaalien hallintaan.

Näyttötehtävinä voi olla esimerkiksi, vuodenajasta riippuen, ulkoalueiden hoitotyön suunnittelu, puhtaanapito, vihertyöt, tai lumityöt ja liukkauden torjunta sisältäen tehtävissä käytettävien työkalujen ja koneiden käyttöä ja huoltoa.

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen AHOT-menettely
Muuta tietoa