6.4 Jatko-opintovalmiuksia tai ammatillista kehittymistä tukevia opintoja