Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet 424

TUTKINNON OSA JAKAUTUU KAHTEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN

ILMANVAIHTOKONEIDEN HUOLTOTYÖN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Järjestelmien toimintaperiaatteet Opiskelija oppii ymmärtämään rakennuksen ilmanvaihto- ja kylmäteknisten järjestelmien toimintaperiaatteita ja tuntemaan niissä käytettyjä laitteita ja materiaaleja.
Iv-piirustukset Opiskelija oppii myös tulkitsemaan iv-piirustuksia ja ymmärtää rakennusmääräyksiä ja ohjeita.
Ohjaus ja oppimisen arviointi  Opettaja ohjaa opiskelijaa ymmärtämään erilaisten iv-järjestelmien toimintaa ja käyttötarkoitusta. iv-järjestelmiin tutustutaan hyödyntäen alan kirjallisuutta, Internetin tietolähteitä ja tietokoneohjelmistoja. Käytännössä järjestelmiin tutustaan työssäoppimisjaksolla ja oppilaitoksen työsaleissa (iv-opetuskoneet- ja järjestelmät), sekä kiinteistöjen/rakennusten teknisissä tiloissa.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ePortfolioon ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Opettaja antaa palautetta koko oppimistehtävien ajan, sekä ryhmäkeskusteluissa.

Muuta tietoa

ILMANVAIHTOKONEIDEN TOIMINNAN YLLÄPITO JA HUOLTO

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Iv-järjestelmien tarkastus- ja huoltotehtävät Tutkinnon osassa opiskelija oppii tuntemaan kiinteistönhoitajan iv-järjestelmiin liittyvät tarkastus- ja huoltotehtävät. Opiskelija oppii myö, milloin tulee kääntyä iv-alan ammattilaisen puoleen.

Opiskelija perehtyy huollon tarpeeseen vaikuttaviin tekijöihin ja laitteiden oikeanlaiseen käyttöön mm. huoltokirjojen ja laitevalmistajien huolto-ohjeiden avulla. Opiskelija oppii huoltamaan tavanomaiset kiinteistöjen iv-tekniset laitteet ja varusteet.

Opiskelija tutustuu taloteknisten laitteiden ja järjestelmien häiriöihin, häiriöiden syihin ja häiriön poistamiseen, vikojen korjaamiseen, korjausten kiireellisyyteen, korjauskustannuksiin, laitevalintoihin, laitteiden käyttöikään ja huoltotyön mitoitukseen.

Ohjaus ja oppimisen arviointi  Opettaja ohjaa opiskelijaa tarvittavien tietojen, taitojen, määräysten ja ohjeiden tulkintaa, raportoinnin laadintaa, tiedonhankintaa ja niissä tarvittavien laitteiden ja ohjelmistojen käyttöä lähiopetustunneilla.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelija esittelee laatimansa raportit ja toteutusmallit opettajalle, sekä arvioi toteutuiko työ ohjeiden ja -suunnitelmien mukaisesti saaden opettajalta ohjaavaa palautetta tavoitteiden saavuttamisesta.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ePortfolioon ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Muuta tietoa