4.2.2 Kiinteistöautomaation käyttäminen 15 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija perehtyy kiinteistöautomaation käyttötoimenpiteisiin eri yksikkösäätimissä ja keskitetyissä valvontajärjestelmissä. Hän oppii säätämään ja muuttamaan lämmityksen, ilmanvaihdon ja käyttöveden asetusarvoja sekä arvioimaan muutosten vaikutuksia sisäilman laatuun ja energian kulutukseen.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

  • toimia erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa
  • selvittää, miten käyttötoimenpiteet tehdään eri yksikkösäätimissä ja keskitetyissä valvontajärjestelmissä
  • muuttaa lämmityksen säätökäyrän kaltevuutta ja suuntaissiirtää sitä oikeaan suuntaan
  • asettaa ja muuttaa lämpimän käyttöveden ja ilmanvaihdon tuloilman lämpötilan asetusarvoja
  • asettaa kiinteistön käyttämiseen liittyviä aikaohjelmia
  • arvioida asetusarvoihin tehtyjen muutosten vaikutusta sisäilman laatuun ja energian kulutukseen
  • arvioida säätöjärjestelmistä saatujen mittaustulosten oikeellisuutta
  • arvioida omaa työsuoritustaan
  • raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla.
Kirijakso Tutkinnon osaa aloittaessaan opiskelijalla tulee olla suoritettuna Asiakaslähtöisten kiinteistöpalvelujen tuottaminen (30 osp), Kiinteistön yleishoito ja valvonta (30 osp), sekä LVI-järjestelmien hoito (30 ops) opintojaksot. Jos edeltävä tutkinnon osa tai muuten hankittu osaaminen ei anna näitä valmiuksia, on hänen suoritettava kirijakso.
Tutkinnon osan sijoittuminen 3. vuosi, jakso 1.

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt
Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetustunneilla, työsalissa, laitevalmistajien koulutuksessa, sekä työssäoppimalla kiinteistönhoitoalan yrityksissä.

Työn perustana olevan tiedon hankinnassa hyödynnetään kiinteistöhoito- ja automaatioalan kirjallisuutta, laitevalmistajien ohjeita, verkkomateriaaleja ja talotekniikka-alan tietokoneohjelmia.

Tutkinnon osan harjoitukset toteutetaan yksilösuorituksina ja muutaman opiskelijan pienryhmissä.

Vaihtoehtoiset suoritustavat
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Muuta tietoa
Tutkinnon osassa suoritetaan laitevalmistajien järjestämiä koulutuksia.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot
Yrittäjyys
Taloudellinen ja laadukas toiminta.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi