Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet 421

TUTKINNON OSA JAKAUTUU NELJÄÄN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN

ULKOALUEIDEN HOITOTYÖN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt

Hoitotyön suunnittelu, laatutavoitteet ja kustannustehokkuus Opiskelija tutustuu ulkoalueiden hoitotyön suunnitteluun eri vuodenaikoina, sekä hoitotyön laadukkaaseen, turvalliseen ja kustannustehokkaaseen toteutukseen.
Huoltosopimukset, määräykset ja ohjeet Hän perehtyy eri asiakaskohteisiin, huoltosopimuksiin ja -ohjeisiin, sekä huoltotöitä koskevaan lainsäädäntöön ja viranomaismääräyksiin.
Työaikataulut Opiskelija oppii työaikataulun suunnittelua, oman työsuorituksen arviointia ja raportointia.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ePortfolioon ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Opettaja antaa palautetta koko oppimistehtävien ajan, sekä ryhmäkeskusteluissa.

Muuta tietoa

KASVITYÖT

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt

Nurmikon hoito Opiskelija oppii kiinteistönhoitoon liittyviä kasvitöitä, kuten nurmikon istutus-, leikkaus-, kastelu-, lannoitus- ja kunnossapitotöitä.
Pensaat, pensasaidat ja istutukset Opiskelija tutustuu myös puiden, pensaiden, perennojen ja monivuotisten kasvien hoitotöihin, työmenetelmiin ja välineisiin.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa tarvittavien tietojen, taitojen, määräysten ja ohjeiden tulkintaa, raportoinnin laadintaa, tiedonhankintaa ja niissä tarvittavien laitteiden ja ohjelmistojen käyttöä lähiopetustunneilla.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelija esittelee laatimansa raportit ja toteutusmallit opettajalle, sekä arvioi toteutuiko työ ohjeiden ja -suunnitelmien mukaisesti saaden opettajalta ohjaavaa palautetta tavoitteiden saavuttamisesta.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ePortfolioon ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Muuta tietoa

ULKOALUEIDEN PUHTAANAPITO

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt

Ulkoalueiden puhtaanapito Opiskelija oppii suorittamaan kiinteistön ulkoalueiden ympärivuotiseen puhtaanpitoon liittyvät tehtävät kiinteistönhoitosopimuksen mukaisella
laatutasolla. Puhtaanapitotöihin kuuluu mm.

  • hiekan-, lehtien-, roskien ja lian poisto
  • lumityöt ja liukkauden torjunta
  • graffitien poisto
  • jätteiden lajittelu
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa tarvittavien tietojen, taitojen, määräysten ja ohjeiden tulkintaa, raportoinnin laadintaa, tiedonhankintaa ja niissä tarvittavien laitteiden ja ohjelmistojen käyttöä lähiopetustunneilla.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelija esittelee laatimansa raportit ja toteutusmallit opettajalle, sekä arvioi toteutuiko työ ohjeiden ja -suunnitelmien mukaisesti saaden opettajalta ohjaavaa palautetta tavoitteiden saavuttamisesta.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ePortfolioon ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Muuta tietoa

TYÖMENETELMIEN-, VÄLINEIDEN- JA MATERIAALIEN HALLINTA

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt

Käsityökalujen käyttö ja huolto Tutkinnon osassa opiskelija oppii valitsemaan ulkoalueiden hoitotyössä tilanteeseen parhaiten soveltuvan työmenetelmän, -välineet ja materiaalit taloudellisen ja laadukkaan lopputuloksen saamiseksi.
Pienkoneiden käyttö ja huolto Opiskelija oppii käyttämään ja huoltamaan ulkoalueiden hoitotöissä tarvittavia pienkoneita.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa tarvittavien tietojen, taitojen, määräysten ja ohjeiden tulkintaa, raportoinnin laadintaa, tiedonhankintaa ja niissä tarvittavien laitteiden ja ohjelmistojen käyttöä lähiopetustunneilla.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelija esittelee laatimansa raportit ja toteutusmallit opettajalle, sekä arvioi toteutuiko työ ohjeiden ja -suunnitelmien mukaisesti saaden opettajalta ohjaavaa palautetta tavoitteiden saavuttamisesta.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ePortfolioon ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Muuta tietoa