Tutkinnon osan arviointi 424

OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit OPH:n tutkinnon perusteiden osaamisen arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Opiskelija näyttää osaamisensa osallistumalla kiinteistön ilmanvaihtokoneiden huoltotöihin asiakaskohteessa.

Näyttötehtävänä voi olla esimerkiksi IV-koneen perus- tai vuosihuoltoon liittyvän työn tekeminen tai toimintahäiriön paikallistaminen.

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen AHOT-menettely
Muuta tietoa