Tutkinnon osan arviointi 412

OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit OPH:n tutkinnon perusteiden osaamisen arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Opiskelija näyttää osaamisensa osallistumalla kiinteistönhoitotöihin aidossa kiinteistöpalvelualan työkohteessa tai muussa mahdollisimman hyvin sen oloja vastaavassa paikassa.

Näyttötehtävänä voi olla esimerkiksi kiinteistön huoltokierros, jossa opiskelija huomioi mm. kiinteistön toimintaa, kuntoa, korjaustarvetta ja siisteyttä. Näyttö voi sisältää lisäksi liputukseen, avainhallintaan, vikailmoitusten käsittelyyn, pienkorjauksiin ja erikoistöiden tilaukseen liittyvien huolto ja valvontatöiden raportointi- ja tiedotustehtäviä.

Ammattiosaamisen näyttöä voidaan tarvittaessa täydentää esimerkiksi haastatteluin.

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen AHOT-menettely
Muuta tietoa