Tutkinnon osan arviointi 413

OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit OPH:n tutkinnon perusteiden osaamisen arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Opiskelija näyttää osaamisensa osallistumalla kiinteistöjen LVI-järjestelmien hoitotöihin aidossa kiinteistöpalvelualan työkohteessa tai muussa mahdollisimman hyvin sen oloja vastaavassa paikassa. Näyttö suoritetaan kahdessa osassa (Osanäyttö 3 ja Näyttö 3).

Osanäytössä 3 opiskelija näyttää osaamistaan liittyen kiinteistön LVI-järjestelmien ja laitteiden hoitoon erilaisissa asiakaspalvelutehtävissä.

Näytössä 3 opiskelija näyttää osaamistaan liittyen esimerkiksi kiinteistön energiankulutuksen seurantaan, kiinteistönhoidon ympäristövaikutuksiin, asumisviihtyvyyteen ja sisäilman laadun arviointiin. Samalla opiskelija näyttää osaamistaan myös LVI-teknisten järjestelmien ja –laitteiden vikojen paikantamisessa ja korjauksessa.

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen AHOT-menettely
Muuta tietoa