4.2.2 Asennushitsaus 15 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osan suorittaja oppii tekemään asennushitsauksia niissä tarvittavilla hitsausprosesseilla (puikko-, MIG-, MAG- ja TIG-hitsaus) sekä polttoleikata, juottaa kovajuotoksia ja hitsata kaasuhitsausprosessilla. Hän oppii korjaushitsauksen perusteet, kuten hitsaamalla täyttämisen, päällehitsauksen ja eri metallien hitsaamisen yhteen.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • hitsausmerkinnät ja lukea työpiirustuksia
 • hitsata puikko-, MIG-, MAG- ja TIG-hitsausprosesseilla ja tuntee niiden keskeiset ominaisuudet
 • sekä käyttöä rajoittavat tekijät asennusolosuhteissa

 • kaasupoltinlaitteiston käytön
 • hallitsee kovajuottamisen
 • hallitsee kaasuhitsausprosessin
 • teräksen, alumiinin ja ruostumattoman teräksen hitsattavuuteen vaikuttavat keskeiset ominaisuudet
 • ottaa huomioon hitsauspaikalla vallitsevat olosuhteet
 • valita sopivat lisäaineet ja suojakaasun perusaineen mukaan
 • esivalmistella hitsattavat kappaleet ennen yhteen liittämistä: railon valmistus, puhdistus, kappaleiden asemointi ja silloitus ennen hitsausta
 • havaita yleisimmät hitsausvirheet ja välttää ne työssään
 • ottaa huomioon lämmöntuonnin merkityksen ja sen seuraukset hitsattavalle materiaalille
 • ottaa huomioon hitsausjännitysten ja muodonmuutosten vaikutukset työkappaleeseen
 • päälle- ja täyttöhitsauksen suoritustekniikan
 • kuumilla oikaisun periaatteen ja osaa tehdä yksinkertaisia oikaisuja
 • hitsien jälkikäsittelyn ja hitsaustyöhön kuuluvan välittömän korroosiosuojauksen
 • eri metallien hitsaamisen yhteen ja oikean lisäaineen valinnan
 • korroosion sähkökemialliset perusteet ja eri metallien sähkökemialliset jalousaste-erot
 • korroosion estoon vaikuttavia rakenneratkaisuja ja tehdä hiontoja ja esimerkiksi kolojen ja rakojen täyttöjä
 • tulityöturvallisuuden tilapäisellä tulityöpaikalla.
Kirijakso Tutkinnon osaa aloittaessaan opiskelijalla tulee olla suoritettuna tutkinnon osa Levy – ja hitsaustöiden perusteet. Lisäksi suoritettuna tulee olla työturvallisuus- ja tulityökortti.

Jos edeltävät tutkinnon osat tai muuten hankittu osaaminen eivät anna Asennushitsauksen tutkinnon osaan tarvittavia valmiuksia, opiskelijan tulee suorittaa kirijakso. Kirijakson sisältö arvioidaan tilannekohtaisesti.

Tutkinnon osan sijoittuminen 3. vuosi

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt
Opinnot sisältävät ammattitaitovaatimusten mukaisia teoriaopintoja ja työsaliharjoittelua. Lisäksi tutkinnon osaan sisältyy työssäoppimista työpaikalla. Työssäoppimisen aikana suoritetaan ammattiosaamisen näyttö.

Työn perustana olevan tiedon hankinnassa hyödynnetään verkkomateriaaleja, alan tietokoneohjelmistoja sekä oppikirjoja.

Vaihtoehtoiset suoritustavat
Olemassa oleva ammattitaito voidaan todeta ammattiosaamisen näytöllä.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Tutkinnon osaan voidaan mahdollisuuksien mukaan integroida matematiikkaa, fysiikkaa ja kemiaa sekä englantia.
Muuta tietoa
Opiskelija dokumentoi oppimistaan sähköisesti.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot
Yrittäjyys
Opinnoissa suunnitellaan mahdollisuuksien mukaan pienimuotoisia tuotteita ja arvioidaan niiden tuotantokustannuksia sekä laatua. Työtehtävät tehdään aina ”asiakkaalle”-periaatteella. Opinnoissa painotetaan ryhmä- ja yhteistyötaitoja.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi