Valinnaiset osaamistavoitteet

YHTEISKUNTATAIDOT, VALINNAISET (3 osp)

Yhteiskuntataidot, valinnaisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Yhteiskuntataitojen syventävä osaaminen (3 osp)
Tiedon hakeminen yhteiskunnallisista vaikuttamismahdollisuuksista ja yhteiskunnallisesta päätöksenteosta myös Euroopan unionista Opiskelija selvittää sähköisten tiedonlähteiden ja opettajan osoittaman materiaalin avulla mahdollisuutensa yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja päätöksentekoon Euroopan unionissa.

Opiskelija syventää tietämystään valtakunnan eri poliittisten tahojen tehtävistä.

Opiskelija tutustuu eduskunnan toimintaan, vaaleihin ja niiden käytäntöihin, poliittisiin puolueisiin, valtioneuvoston toimintaan ja tasavallan presidentin instituutioon.

Kone- ja metallialan yhteiskunnallisen merkityksen ja vaikuttavuuden tunteminen Opiskelija perehtyy kone- ja metallialan yhteiskunnalliseen merkitykseen sekä taloudellisen tilanteen heijastumiseen kone- ja metallialan työpaikkoihin ja työllisyyteen.

Opiskelija seuraa talouslehtien ja alaan liittyvien lehtien uutisointia.

Yhteiskunnallisen keskustelun ja taloutta koskevaa uutisoinnin seuraaminen Opiskelija selvittää kansantalouden peruskäsitteet ja sen keskeisimmät toimijat sähköisten tiedonlähteiden sekä opettajan osoittaman materiaalin avulla.

Opiskelija seuraa yhteiskunnallista keskustelua ja taloutta koskevaa uutisointia ja arvioi kansantalouteen vaikuttavia tekijöitä.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opiskelija osoittaa osaamistaan suullisilla ja kirjallisilla tehtävillä, jotka opettaja arvioi yhdessä opiskelijan kanssa. Opiskelija dokumentoi oppimistaan sähköisesti.

Opiskelija käy mahdollisuuksien mukaan eduskuntavierailulla tai syventyy muulla tapaa eduskunnan käytäntöihin.

Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan laatimat kirjalliset ja suulliset oppimistehtävät.

OPH:n tutkinnon perusteiden yhteiskuntataitojen valinnaisten opintojen arviointitaulukot

Muuta tietoa Mikäli opetusta järjestetään, voidaan osa-alueet opiskella seuraavalla tavalla:

Yhteiskuntataitojen syventävä osaaminen (1 osp) ensimmäisenä opiskeluvuonna Asennuksen ja automaation perustöiden yhteydessä.

Työelämätaitojen syventävä osaaminen (2 osp) toisena opiskeluvuonna. Tällöin ne integroidaan johonkin seuraavista tutkinnon osista: Koneistus, Koneenasennus tai Levy- ja hitsaustyöt.