Tutkinnon osan arviointi

CAD-/CAM-PERUSTEIDEN OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit Koulutuksen järjestäjän laatima osaamisen arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Koneistuksen toisen vuosikurssin opettajat sopivat lukuvuoden alussa samanlaiset näytöt ja arvosteluperusteet vastaaville kursseilleen. Näyttöjen tulee ilmentää tietoja ja taitoja, joita kurssilla on opittu.

Ammattiosaamisen näyttö

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Opiskelijan osaamista voidaan tunnistaa ja tunnistaa AHOT-menettelyllä aiemmin hankitun koulutuksen pohjalta.

Opiskelija voi osoittaa hallitsevansa tutkinnon osassa vaadittavat taidot näytöllä, jonka muut opiskelijat tekevät, sekä pakollisten kurssitehtävien sisältöjä mallintavalla yksittäisellä projektilla ja sen valmistuksesta kertovalla raportilla, jolla osoittaa osaavansa kaikki työstömenetelmät ja aiheen teorian.

Muuta tietoa