Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA ON YKSI TYÖELÄMÄLÄHTÖINEN TOIMINTAKOKONAISUUS:

CAD/CAM-3D-TYÖSTÖRATOJEN VALMISTUS

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Työstöarvojen valitseminen

Terätyyppien tunteminen

Opiskelija opiskelee luokassa aiheiden teorian ja harjoittelee työsalissa koneiden käyttöä saavuttaakseen tarvittavat käytännön taidot. Työsalissa teoriaa myös kerrataan, jotta oppiminen tehostuisi.
Piirustusten lukeminen Opiskelija tekee luokassa CAD-mallinnusta ja piirtämistä sekä luo CAM-ratoja.
Koneiden käyttäminen ja konetyyppien tunteminen

Työturvallisuuden huomioiminen

Opiskelija valmistaa työsalissa vaadittujen toleranssien puitteissa opettajan antaman CAD-mallin pohjalta kappaleen.
Koneiden huoltaminen ja rakenteiden tunteminen Opiskelija oppii erilaisten oppimistehtävien avulla dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan digitaaliseen muotoon hyödyntäen tabletteja ja tietokoneita.
G-koodin luku- ja korjaustaitojen saavuttaminen

Pinnan profiiliratojen valmistaminen

Pinnan taskuratojen valmistaminen

Porausratojen valmistaminen

Kierteytysten tekeminen jyrsimällä ja kierretapilla

Pinnan tasojyrsintäratojen valmistaminen

Pinnan rouhintaratojen valmistaminen

Pinnan viimeistelyratojen valmistaminen

Suurnopeuskoneistuksen perusteiden hallitseminen

Opiskelija tutkii G-koodiaan editorilla tarkoituksenaan löytää mahdolliset ongelmakohdat ja korjata ne.

Opiskelija valmistaa profiiliratoja 3D-kappaleen pintoja hyödyntäen.

Opiskelija valmistaa taskuratoja 3D-kappaleen pintoja hyödyntäen.

Opiskelija valmistaa porausratoja 3D-kappaleen reikiä hyödyntäen.

Opiskelija valmistaa kierteitä 3D-kappaleen pintoja ja reikiä hyödyntäen.

Opiskelija valmistaa tasojyrsintäratoja 3D-kappaleen pintoja hyödyntäen.

Opiskelija valmistaa erilaisia rouhintaratoja 3D-kappaleen pintoja hyödyntäen.

Opiskelija valmistaa erilaisia viimeistelyratoja 3D-kappaleen pintoja hyödyntäen.

Opiskelija tutustuu opettajan johdolla suurnopeuskoneistukseen.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Ensimmäisillä tunneilla käydään läpi aihealueet, turvallisuus, laitteet, oppimisen aikataulu ja arvosteluperusteet.

Opiskelija esittelee valmistamansa kappaleet saaden opettajalta ja muilta opiskelijoilta ohjaavaa palautetta tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelija seuraa opintojensa kulkua opettajan ohjauksessa. Opiskelija saa jatkuvaa palautetta opettajalta edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opettaja arvioi tavoitteiden saavuttamisen, kun opiskelija palauttaa hänelle harjoitustyön. Mikäli harjoitustyö ei täytä vaadittua laatua, on opiskelijan tehtävä työ uudestaan.

Muuta tietoa