4.2.11 CNC-Sorvaus 15 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osan suorittajalla on sellaiset taidot CNC-koneistuksesta, että hän osaa käyttää omatoimisesti CAD/CAM-ohjelmia työstöratojen valmistukseen, käyttää CNC-sorveja ja niiden kyselevää ohjausta, tehdä haastavia asetteita ja mitata valmistamansa kappaleet niiden vaatimalla tarkkuudella ja dokumentoida valmistusprosessin.

Tutkinnon osaa aloittaessaan opiskelijan tulee hallita ajoissa tunneille saapuminen. Hänellä tulee olla turvavarusteet valmiina.

Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:

Tutkinnon osan suorittaja osaa

 • piirtää työpiirustuksen ja mitoittaa sen valmistuksen mukaisesti
 • käyttää CAD/CAM-ohjelmia kappaleiden valmistuksessa
 • valita sopivan työkalun käyttötarkoituksen mukaan
 • mitata työkalun automaattisella työkalun mittauksella
 • asettaa oikeat lastuamisarvot ja lastunpaksuudet materiaalien mukaan
 • ottaa huomioon värinät ja terien taipuman
 • käyttää teräkorjaimia
 • valita sopivan työstömenetelmän koneistukseen
 • käyttää työvaroja tarkoituksenmukaisesti
 • hallitsee rouhinnan ja viimeistelyn työvaiheet
 • tarkistaa työstöradan ennen sen siirtoa työstökoneelle
 • korjata työstöradassa olevat virheet
 • siirtää työstöradan työstökoneelle
 • ottaa huomioon työstökoneen ominaisuudet työstöratoja tehdessä
 • Ajaa työstöradan työstökoneella
 • mitata valmistetun kappaleen
 • käyttää erilaisia työstökoneita
 • tunnistaa ja tietää työstökoneiden lisälaitteet ja niiden käytön
 • dokumentoida prosessin
Kirijakso Tutkinnon osaa aloittaessaan opiskelijalla tulee olla suoritettuna tutkinnon osat koneistus ja CAD/CAM-2D-työstöradat.
Tutkinnon osan sijoittuminen Ajoituskaavio
Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetustunneilla oppilaitoksessa.

Osa kurssitöistä integroidaan yhteisiin tutkinnon osiin kuuluviin osaamistavoitteisiin.

Tutkinnon osan aikana suoritetaan ammattiosaamisen näyttö.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan sähköisesti.

Vaihtoehtoiset suoritustavat Olemassa oleva ammattitaito voidaan todeta ammattiosaamisen näytöillä.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot Tutkinnon osaan voidaan mahdollisuuksien mukaan integroida matematiikkaa sekä fysiikkaa ja kemiaa.
Muuta tietoa Tutkinnon osassa tehdään opettajan määrittelemiä harjoitustöitä sekä asiakastöitä
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot
Yrittäjyys Opiskelija tutustuu konealan yrityksiin sekä siihen, miten yrittäjyys eroaa työntekijänä olosta. Opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua Nuori Yrittäjä -toimintaan, jossa osa luokasta voi perustaa yrityksen puoleksi vuodeksi tai vuodeksi.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi