LÄÄKEALAN PERUSTUTKINTO OPS 2015

Stadin ammattiopistossa voi opiskella lääkealaa peruskoulu- ja ylioppilaspohjaisella koulutuksella. Kaikille pakolliset tutkinnon osat sisältävät lääkealalla toimimisen, logistiikan ja tietotekniikan opintoja. Lääkealan osaamisalat ovat apteekkityö, sairaala-apteekkityö, lääketeollisuustyö ja lääketukkukauppatyö. Lisäksi opintoihin kuuluu valinnaisia tutkinnon osia eli laatutyötä, markkinointia ja somistusta, tietotekniikan käyttämistä työssä, lääkkeiden valmistusta sekä kauneudenhoitoa ja tuoteneuvontaa.

Stadin ammattiopiston opetussuunnitelman yhteinen osa koskee kaikkia koulutusaloja ja tutkintoja. Se ohjaa kaikkea Stadin ammattiopistossa tapahtuvaa koulutus-, opetus- ja ohjaustoimintaa.

Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma on kaikille koulutusaloille ja tutkinnoille yhteinen. Se kuvaa arvioinnin ja näyttöjen toteuttamisen periaatteet.

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Stadin ammattiopiston kaikkien opetussuunnitelmien etusivu