Valinnaiset osaamistavoitteet

KULTTUURIEN TUNTEMUS (1 osp)

Oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Kulttuurien tuntemus 1 osp)
Kulttuurin monimuotoisuuden tunnistaminen sosiaali-ja terveysalalla Opiskelija hakee tietoa erilaisista monikulttuurisista tapahtumista. Opiskelija osallistuu vierailun suunnitteluun ja vierailulle. Hän osallistuu ryhmäkeskusteluun tai laatii raportin painottaen sosiaali-ja terveysalan näkökulmaa.
Kulttuuriryhmien erityispiirteiden huomioiminen sosiaali-ja terveysalalla Opiskelija etsii tietoa eri kulttuuriryhmien tavoista ja perinteistä. Opiskelija selvittää miten eri kulttuuriryhmien tavat huomioidaan sosiaali-ja terveysalalla. Opiskelija arvioi omaa toimintaansa erilaisia kulttuureja kohdatessaan.
Tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti toimiminen Opiskelija etsii tietoa ihmisoikeuksista. Opiskelija toimii ryhmässään oikeudenmukaisesti ja tasavertaisesti.
Työkulttuurin mukaan toimiminen Opiskelija etsii tietoa sosiaali-ja terveysalan työkulttuurista ja luo käsityksen oman alansa ammattilaisesta, joka toimii työkulttuurin edellyttämällä tavalla. Opiskelija tunnistaa kulttuurisesti haastavia tilanteita ja toimii niissä eettisesti kestävällä tavalla.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijan hakemaan tietoa ja pohtimaan kulttuurin teemoja.

Opettaja ohjaa opiskelijaa erilaisten portfolioon koottavien oppimistehtävien avulla osoittamaan oppimistaan keskustellen, kirjallisesti, haastatellen tai taiteellisen ilmaisun keinoin.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta. Opettaja ohjaa opiskelijaa itsearviointiin sekä prosessin että tuotoksen osalta.

Osaamisen arviointi OPH:n tutkinnon perusteiden Kulttuurien tuntemuksen arviointitaulukoihin
Muuta tietoa Opettaja arvioi opiskelijan osaamisen portfolioon koottujen töiden ja niiden esittelemisen perusteella.