Tutkinnon osan arviointi

LAATUTYÖN OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit OPH:n tutkinnon perusteiden osaamisen arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Opiskelija tekee työympäristön ja työolosuhteiden kartoituksen työssäoppimispaikalla, asettaa laatutavoitteita ja osallistuu laadunhallintaan käyttäen työpaikan laadunhallintamenetelmiä. Opiskelija laatii omaa työtä koskevan toimintaohjeen. Opiskelija arvioi ja kehittää työtänsä saamansa palautteen mukaisesti. Opiskelija käyttää monipuolisesi laadun käsitteitä ja osallistuu tiimityöskentelyyn.

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen sisältää tieto- ja taitonäytteet.
Muuta tietoa