Valinnaiset osaamistavoitteet

ÄIDINKIELI, SUOMI TOISENA KIELENÄ, VALINNAISET (3 osp)

Äidinkieli, suomi toisena kielenä, valinnaisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Viestintä- ja tekstitaitojen kehittäminen (1 – 3 osp)
Viestintä- ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen Opiskelija harjoittelee erilaisiin ammatillisiin tilanteisiin liittyviä suomenkielisiä keskusteluja.
Tekstien ymmärtäminen ja tiedonhankinta sekä mediataidot Opiskelija harjoittelee ammattiin liittyvien tekstien tiedonhankintaa ja lukemista sekä pääasioiden selostamista. Opiskelija käyttää tiedonhankinnassa ja -tuottamisessa mediavälineitä sekä arvioi tekstejä.
Alan kirjallisten töiden laatiminen Opiskelija kirjoittaa ammattiin liittyviä tekstejä asianmukaisesti tekstilajin edellyttämällä tavalla.
Oman suomen kielen taidon arvioiminen Opiskelija arvioi osaamistaan ja kehittämisen kohteitaan perustelevasti sekä dokumentoi osaamistaan ja oppimistaan (mm. portfolio, eTaito).
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa viestintä- ja vuorovaikutustaidoissa toiminnallisin ja omaan alaan liittyvin harjoituksin. Ohjauksessa käytetään tuntiharjoitusten lisäksi verkko- ja videotallenteita.

Opettaja ohjaa tiedonhaku-, teksti- ja kirjoitustaitoja lähiopetuksessa kertaamalla perusteita. Opettaja ohjaa oppimistehtävien tekemistä lähiopetuksessa. Opiskelija saa palautetta oppimistehtävien eri vaiheissa.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta ja arvioi opiskelijan osaamista tavoitteiden ja arviointikriteereiden perusteella sekä ohjaa opiskelijaa tekemään vertais- ja itsearvioinnin tavoitteiden ja arviointikriteereiden suunnassa.

Muuta tietoa Korvaa vapautuksen toisesta kotimaisesta kielestä tai vieraista kielistä ko. osaamispisteen verran.