5.3.5 Tutkinnon osan arviointi

YHTEISKUNNASSA JA TYÖELÄMÄSSÄ TARVITTAVAN OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit Jokaisessa suoritetussa tutkinnon osan pakollisessa ja valinnaisessa osa-alueessa osaaminen arvioidaan erikseen asteikolla 1-3 OPH:n tutkinnon perusteiden osaamistavoitteiden mukaisesti.

Arviointi perustuu opiskelijan osaamiseen tutkinnon perusteissa esitettyjen arviointikriteerien mukaisesti. Jos valinnaisista opinnoista on laadittu Stadin ammattiopistossa tutkinnon perusteista poikkeavia valinnaisia opintoja, osaamisen arviointi perustuu näihin osa-alueisiin laadittuihin arviointitaulukoihin.

Tutkinnon osan kokonaisarviointi perustuu osa-alueiden arviointiin. Arvioinnissa huomioidaan tutkinnon osan jokaisen osa-alueen arvioitu osaaminen. Arviointi painottuu osaamispistemäärän mukaan. Kokonaisuus voi rakentua tuntitehtävistä, suullisista harjoituksista, portfolioprojekteista, opiskelijoiden valmistamista esitelmistä, verkkotyöskentelystä jne. opettajan valintojen mukaan.

Kokonaisarvioinnista päättävät eri osa-alueiden opettajat yhdessä.

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Opiskelijan on mahdollisuus hakea aikaisemmin hankkimansa osaamisen tunnistamista ja tunnustamista osaksi tutkintoaan. Tutkinnon osan opintojen osaamista tunnustetaan jossain muussa toisen asteen oppilaitoksessa aikaisemmin suoritetuista opinnoista. Osaamisen tunnustamisessa opiskelijan osaamista verrataan Stadin ammattiopiston opetussuunnitelmissa kirjattuihin osaamistavoitteisiin. Osaamisen tunnustaa tutkinnon osan osa-alueen opettaja. Lukion kursseista osaamista tunnustetaan seuraavasti: Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Yhteiskuntatieto (YH1) ja Taloustieto (YH2) vastaavat tavoitteiltaan
Yhteiskuntataidot -osa-alueen pakollisia osaamistavoitteita. Yhteiskuntatieto (YH1) ja Taloustieto (YH2) vastaavat tavoitteiltaan
Yhteiskuntataidot-osa-alueen valinnaisia osaamistavoitteita. Lukion opetussuunnitelman perusteissa ei ole kurssia, joka vastaisi tavoitteiltaan Työelämätaidot-osa-alueen
pakollisia eikä valinnaisia osaamistavoitteita.
Lukion opetussuunnitelman perusteissa ei ole kurssia, joka vastaisi tavoitteiltaan Yrittäjyys ja yritystoiminta –
osa-alueen pakollisia eikä valinnaisia osaamistavoitteita. Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Taitoa ja kuntoa (LI1) tai Liikuntaa yhdessä ja erikseen (LI2) ja
Terveyden perusteet (TE1) vastaavat tavoitteiltaan Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto -osa-alueen
pakollisia osaamistavoitteita. Lukion kurssit Kuntoliikunta (LI5) ja Nuoret, terveys ja arkielämä (TE2) vastaavat
tavoitteiltaan Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto -osa-alueen valinnaisia osaamistavoitteita.
Muuta tietoa