Pakolliset osaamistavoitteet

YHTEISKUNTATAIDOT, PAKOLLISET (1 osp)

Yhteiskuntataidot, pakollisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Opiskelutaidot
Yhteiskuntataidot
Kansalaisena toimiminen ja osallistuminen yhteiskunnalliseen päätöksentekoon Opiskelija selvittää kansalaisen oikeudet ja velvollisuudet sekä kansalaisen vaikutusmahdollisuudet poliittisessa päätöksen teossa valtakunnallisella ja paikallisella tasolla. Opiskelija seuraa yhteiskunnallista päätöksentekoa mediassa ja käyttää sosiaalista mediaa yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa oman tai yhteisönsä asian edistämiseen.
Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatteiden ymmärtäminen Opiskelija noudattaa hyviä tapoja ja tasa-arvon ja yhdenmukaisuuden periaatteita sekä puuttuu asianmukaisesti näiden periaatteiden rikkomiseen.
Oman talouden suunnittelu ja hoitaminen sekä siihen liittyvien riskien ymmärtäminen Opiskelija perehtyy oman talouden ja raha-asioiden hoitamisen periaatteisiin tekemällä itselleen taloussuunnitelman. Opiskelija selvittää luoton ottamiseen liittyvät ehdot, seuraukset ja riskit.
Yhteiskunnan tarjoamien palvelujen käyttäminen ja kuluttajana toimiminen Opiskelija selvittää yhteiskunnan tarjoamia palveluja, niiden kustannuksia yhteiskunnalle ja oikeuksiaan käyttää niitä.
Opiskelija tuntee oikeutensa kuluttajana ja harjoittelee reklamointia sekä tutustuu Kuluttajansuojeluviraston toimintaan.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa tutustumaan oikeuksiinsa ja velvollisuuksiinsa kansalaisena ja kuluttajana. Opettaja ohjaa opiskelijaa hankkimaan riittävät tiedot, jotta opiskelija pystyy laatimaan kansalaisaloitteen ja reklamaation.

Opettaja ohjaa opiskelijaa oman taloussuunnitelman laatimisessa ja riskien selvittämisessä. Opettaja ohjaa opiskelijaa arvioimaan suunnitelman toimivuutta.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan osaamista kirjallisten tuotosten, kuten kansalaisaloitteen, reklamaation ja taloussuunnitelman avulla yhdessä opiskelijan kanssa.

OPH ePerusteet Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen arviointi

Muuta tietoa