Pakolliset osaamistavoitteet

YRITTÄJYYS JA YRITYSTOIMINTA, PAKOLLISET (1 osp)

Yrittäjyyden ja yritystoiminnan pakollisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Yrittäjyys ja yritystoiminta
Yrittäjäominaisuudet ja omien yrittäjävalmiuksien arviointi Opiskelija oppii, mitä yrittäjältä vaaditaan (yrittäjän ominaisuudet). Hän osaa nimetä omia vahvuuksiaan sekä arvioida omia mahdollisuuksiaan toimia yrittäjänä.
Sosiaali- ja terveysalan yrittäjyys Opiskelija tuntee sosiaali- ja terveysalan yritystoiminnan perusteet.
Liikeidean kehittäminen Opiskelija laatii alustavan liiketoimintasuunnitelman.
Yrittäjyyden ja yritystoiminnan merkitys Opiskelija oppii tunnistamaan yritystoiminnan merkityksiä myös laajemmin ja osaa arvioida, mikä merkitys yrittäjyydellä on Suomen taloustilanteelle tai hänelle itselleen.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa arvioimaan omia yrittäjäominaisuuksiaan ja hakemaan tietoa yrittäjyydestä.

Opettaja ohjaa opiskelijaa arvioimaan itse omaa oppimistaan. Opiskelija saa jatkuvaa palautetta työskentelystään opettajalta ja vertaispalautetta muilta opiskelijoilta.

Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan yrittäjyyttä koskevaa tietoa lähiopetustunneilla sekä opiskelijan tekemien tehtävien avulla.

OPH:n tutkinnon perusteiden yrittäjyyden ja yritystoiminnan pakollisten opintojen arviointitaulukot

Muuta tietoa