Valinnaiset osaamistavoitteet

YHTEISKUNTATAIDOT, VALINNAISET (3 osp)

Yhteiskuntataidot, valinnaisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Yhteiskuntataidot (3 osp)
Yhteiskunnallinen ja taloudellinen uutisointi ja keskustelu 1 osp
Opiskelija seuraa yhteiskunnallista keskustelua ja taloutta koskevaa uutisointia.
Sosiaali- ja terveysalan merkitys Opiskelija selvittää oman alan yhteiskunnallista merkitystä ja perehtyy ajankohtaisiin omaa alaansa koskevaan yhteiskunnalliseen keskusteluun laatimalla aiheesta kirjallisen tehtävän.
Kansantalous ja työllisyys 1 osp

Opiskelija perehtyy kansantalouden peruskäsitteisiin ja yhteiskunnan taloudelliseen tilanteeseen. Tämän pohjalta opiskelija oppii arvioimaan sekä omia että alansa työllisyysnäkymiä.

Aktiivinen kansalaisuus Euroopan Unionissa 1 osp (Kirjallinen suoritus)

Opiskelija hakee tietoa ja tutustuu Euroopan Unioniin. Hän selvittää mahdollisuutensa vaikuttaa ja toimia aktiivisena kansalaisena Euroopassa. Opiskelija laatii kattavan raportin aiheesta ”Aktiivinen kansalaisuus Euroopan unionissa”.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa tiedonhaussa ja tukee opiskelijaa aktiivisessa ja itsenäisessä työskentelyssä.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan oppimisesta ja arvioi oppimista yhdessä opiskelijan kanssa lähiopetustunneilla.

Kohdan Aktiivinen kansalaisuus Euroopan Unionissa opiskelija suorittaa itsenäisesti kirjoittamalla raportin opettajan antaman ohjeistuksen mukaisesti.

Osaamisen arviointi Oppimista arvioidaan keskustelujen, tehtävien ja projektien avulla.

Opettaja arvioi opiskelijan osaamista ja valmiuksia toimia kansalaisena, opiskelijan taloudellista tietämystä ja kykyä osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun ja toimintaan erityisesti oman alansa ja työllistymisen näkökulmasta.

Opettaja arvioi opiskelijan Euroopan unionia koskevan osaamisen opiskelijan tekemän kirjallisen raportin pohjalta.

Muuta tietoa Osia opiskelusta voidaan integroida toimintaan yhteiskunnallisissa tehtävissä ja järjestöissä koulun ulkopuolella.

Kokonaisuus voidaan järjestää yhtenä 3 osaamispisteen kokonaisuutena tai vaihtoehtoisesti kolmena erillisenä 1 osaamispisteen kokonaisuutena, jolloin opiskelija voi valita kuinka monta osaamispistettä hän suorittaa. Järjestys on vapaavalintainen.