4.1.3 Logistiikka tutkinnon osa 25 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija oppii lääkealan logistiikkaa. Opiskelija oppii vastaanottamaan, varastoimaan, keräilemään ja pakkaamaan sekä palauttamaan tuotteita ja käyttämään varastonvalvontaohjelmaa. Opiskelija oppii yleisimmät varaston hoitoon liittyvät toiminnot kuten olosuhdeseuranta, inventointi ja lääkejätteiden käsittely. Tutkinnon osassa opitaan myös valmisteiden luokittelua ja käsittelyä pakkausmerkintöjen ja lääkemuotojen mukaan. Logistiikan toiminnoissa otetaan huomioon ergonomia ja opetellaan arvioimaan omaa toimintaa.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

 • käyttää varastonvalvontaohjelmaa logistiikan työtehtävissä
 • vastaanottaa lähetyksiä ja kirjata tuotteet
 • varastonvalvontaohjelmaan
 • varastoida, keräillä ja pakata tuotteita kuljetusta varten
 • tehdä varaston olosuhdeseurantaa
 • inventoida varastoa
 • käsitellä, lajitella ja valmistella hävitettäväksi lääkejätteitä ja työssä syntyviä jätteitä
 • työskennellä osana lääkkeen toimitusketjua
 • luokitella ja käsitellä tuotteita lääkemuotojen ja pakkausmerkintöjen mukaan
 • ottaa työssään huomioon varaston ohjauksen, valvonnan ja seurannan periaatteet
 • ergonomiset työskentelytavat
 • arvioida työtään.
Kirijakso
Tutkinnon osan sijoittuminen 1. vuonna (yo) ja 2. vuonna (pk)

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Opiskelija opiskelee ongelmalähtöisellä oppimisella pienryhmätyöskentelynä, opintokäynneillä lääkealan työpaikkoihin ja lähiopetuksella. Opiskelija tutustuu apteekkijärjestelmien varastonvalvontaohjelmiin.

Opiskelija oppii lääkealan työpaikalla työssäoppimisjaksolla käytännön työskentelyä logistiikan työtehtävissä.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan portfolioon.

Vaihtoehtoiset suoritustavat Osan logistiikan työssäoppimisen voi suorittaa kansainvälisellä työssäoppimisjaksolla.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Pakolliset: äidinkieli, fysiikka ja kemia, työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto, yrittäjyys ja yritystoiminta.

Valinnaiset: äidinkieli, matematiikka, yrittäjyys ja yritystoiminta, ympäristöosaaminen.

Muuta tietoa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: ergonominen työskentely ja työn aiheuttamien rasitusvammojen ennaltaehkäisy.

Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot

Yrittäjyys
Opiskelija oppii, mikä merkitys logistiikalla ja opiskelijan toiminnalla on yrityksen toimintaan ja kannattavuuteen.

Opiskelija perehtyy eri tuoteryhmiin, niiden myyntikanaviin ja mainontaan.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi