4.1.4 Apteekkialan osaamisala: apteekkityö 45 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija oppii apteekin varastonhallintaa, perehtyy apteekissa myytäviin tuotteisiin ja oppii reseptin käsittelyyn liittyvät säädökset ja reseptien käsittelyn apteekin tietotekniikkajärjestelmässä. Opiskelija oppii käyttämään apteekin tietojärjestelmiä. Opiskelija oppii asiakaspalvelua sekä toimistotöitä. Lisäksi opinnoissa käsitellään lääkealan yritystoimintaa. Opinnot sisältävät myös opintojen ohjausta.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:

Opiskelija osaa

 • tilata tuotteita, huolehtia varaston kierrosta ja sijoittaa tuotteet palveluvalintaan
 • työskennellä kassalla ja hoitaa apteekin rahaliikennettä
 • palvella asiakkaita saamiaan valtuuksia ja ohjeita noudattaen
 • osallistua laskutusprosessiin ja hinnoitella tuotteita
 • käyttää apteekin työvälineitä
 • laatia työlistan tai työvuoroluettelon
 • kirjata lääkemääräyksiä ja tilauksia sekä noudattaa niitä koskevia normeja
 • noudattaa tietoturvasuunnitelmaa ja tietosuojasta annettuja ohjeita
 • noudattaa työpaikan työsuojeluohjeita kustannustehokkaan ja tuloksellisen toiminnan
 • arvioida lääkealan yritystoimintaa
 • tunnistaa, arvioida ja esitellä keskeisen ammatillisen osaamisensa ja vahvuutensa
 • ottaa vastuun omasta oppimisestaan ja ammatillisesta kehittymisestään ottaen huomioon saamansa palautteen
 • toimia kestävänkehityksen periaatteiden mukaan ja ottaa huomioon työyhteisönsä yhteiset laatuvaatimukset.
Kirijakso Pakolliset tutkinnon osat on oltava suoritettuna. Tutkinnon osan voi aloittaa jakson vaihtuessa.
Tutkinnon osan sijoittuminen 2. vuonna (yo) tai 3. vuonna (pk).

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetuksella sekä opintokäynneillä. Opiskelija opiskelee myös ongelmalähtöisellä oppimisella pienryhmätyöskentelynä.

Tutkinnon osaan kuuluu työssäoppimista. Opiskelija oppii apteekissa työssäoppimisjaksolla käytännön työskentelyä.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan portfolioon.

Vaihtoehtoiset suoritustavat
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Muuta tietoa
Tutkinnon osan voi suorittaa 2+1 tai 1-1 –mallilla, jossa viimeinen opiskeluvuosi suoritetaan nuorten oppisopimuksella. Tämä edellyttää opiskelijalta työpaikan hankkimista.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Oppiminen ja ongelmanratkaisu: opiskelija arvioi omaa työtään ja hakee palautetta siitä.

Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: opiskelija noudattaa työsuojelu- ja työhyvinvointiohjeita. Opiskelija ottaa vastuuta työturvallisuudesta ja kehittää sitä työssään sekä toimii ergonomisesti työtehtävissä.

Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot

Yrittäjyys
Tutkinnon osassa käsitellään lääkealan yritystoimintaa.
Opiskelija tutustuu:
monipuolisesti lääkealan erilaisiin yrityksiin ja yritysmuotoihin esimerkiksi ryhmätöiden ja tutustumiskäyntien avulla
lääketehtaiden toimintaan kansainvälisyyden näkökulmasta
sairaala-apteekin talouteen kuntatalouden näkökulmasta
lääkealan työsuojeluun ja työhyvinvointiin
kestävään kehitykseen lääkealallaOpiskelija selvittää oman organisaationsa liikeideoita, keskeisiä palveluja ja tuotteita. Opiskelija oppii kustannustehokkaan työtavan.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi