5 Yhteiset tutkinnon osat

Yhteiset tutkinnon osat tukevat ammatillista osaamista ja antavat kaikille perustutkinnon suorittajille yleissivistävää ja elinikäisiin avaintaitoihin liittyvää osaamista.

Yhteiset tutkinnon osat sisältävät neljä tutkinnon osaa:

Pakollisia osaamistavoitteita on 19 osp.

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 8 osp

 • Opiskelutaidot, 2 osp (äidinkieli)
 • Media ja kulttuuri, 1 osp (äidinkieli)
 • Työelämän viestintä ja vuorovaikutus, 2 osp (äidinkieli)
 • Työelämän ruotsi, 1 osp (toinen kotimainen kieli)
 • Työelämän englanti, 2 osp (A-kieli)

Matemaattis- luonnontieteellinen osaaminen, 6 osp

 • Matematiikan perustaidot, 1 osp (matematiikka)
 • Ongelmanratkaisu työtehtävissä, 2 osp (matematiikka)
 • Työelämän fysiikka, 1 osp (fysiikka ja kemia)
 • Työelämän kemia, 1 osp (fysiikka ja kemia)
 • Arkielämän TVT, 1 osp (tieto- ja viestintätekniikka ja sen hallinta)

Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen, 5 osp

 • Yhteiskuntataidot, 1 osp (yhteiskuntataidot)
 • Työelämätaidot, 1 osp (työelämätaidot)
 • Yrittäjyys ja yritystoiminta, 1 osp (Yrittäjyys ja yritystoiminta)
 • Työkyvyn edistäminen, 1 osp (työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto)
 • Liikunta ja terveystieto, 1 osp (työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto)

Valinnaisia osaamistavoitteita on 16 osp. Ne voi suorittaa peruspolun, henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (hops) tai yksilöllisen polun valintojen mukaisesti.

Laboratorioalan perustutkinnon peruspolkuun kuuluvat seuraavat valinnaiset osaamistavoitteet:

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 3 osp
 • Matemaattis- luonnontieteellinen osaaminen, 3 osp
 • Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen, 3 osp
 • Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen

Opiskelijan valittavissa olevia tavoitteita 4 osp, johon suositellaan kuuluvaksi ympäristöosaaminen 2 osp.