1.1 Ammattialan kuvaus

Laboratorioissa tehdään luonnontieteellistä tutkimusta, kehitetään tuotteita ja tuotantomenetelmiä sekä seurataan teollisuudessa raaka-aineiden ja tuotteiden laatua ja ympäristön tilaa. Laboratorioalan työtehtävät liittyvät laadunvalvontaan, teollisuuden prosesseihin, tutkimukseen ja tuotekehitykseen.

Alan työpaikkoja ovat laboratoriot, jotka toimivat teollisuuden tuotekehityksessä ja laadunvalvonnassa, yliopistojen ja korkeakoulujen tutkimuksessa, elintarvikevalvonnassa sekä ympäristönsuojelun, energian tuottamisen, tullivalvonnan ja terveydenhuollon alalla. Pääkaupunkiseudulla työpaikat painottuvat tutkimuslaboratorioihin, joissa tehdään sekä kemiallisia että bioteknisiä tutkimuksia. Teollisuuden suurimmat työllistäjät ovat kemianteollisuus, lääke-, metalli- ja elintarviketeollisuus sekä metsä- ja paperiteollisuus.

Laboratorioalalla on verkostoiduttu ja palveluja on yksityistetty, jolloin eri laboratoriot ovat keskittyneet tuottamaan omia erikoispalvelujaan. Verkostojen myötä monikansallisissa työyhteisöissä toimiminen on tullut osaksi alan arkipäivää.

Ympäristön suojeleminen, ihmisen hyvinvointiin panostaminen, teknologian kehittyminen yleisesti ja alakohtaisesti sekä kansainvälistyminen asettavat alalle jatkuvia haasteita. Laboratoriotyön haasteet liittyvät kiinteästi eri teollisuuden tuotteiden kehittämis- ja tutkimustoimintaan. Kilpailu markkinoista edellyttää nopeaa, luotettavaa ja yksityiskohtaisen tarkkaa tutkimus- ja kehittämistoimintaa, johon laboratorioiden on omalta osaltaan pystyttävä vastaamaan kehittämällä omia menetelmiään. Laboratorioiden laitetekniikan ja analyysimenetelmien kehittyminen edellyttää laboratoriossa työskenteleviltä entistä vaativampaa osaamista ja tietoteknisiä taitoja. Tietoturvallisuuteen liittyvät asiat korostuvat myös laboratoriotoiminnassa.