3.2 Laboratorioalan peruspolun tutkinnon osat

Laboratorioalan perustutkintoon kuuluu peruspolulla tutkinnon osia 180 osp seuraavasti:

Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp:

Pakollinen ammatillinen tutkinnon osa:
Laboratorion perustyöt, 40 osp
Orgaaninen ja kromatografinen analytiikka, 25 osp
Bioanalytiikka, 25 osp
Mittaukset ja laiteanalytiikka, 25 osp

Valinnainen ammatillinen tutkinnon osa:
Biotekniset sovellukset, 10 osp
Elintarvikeanalytiikka, 10 osp
Laiteanalyysien sovellukset, 10 osp
Teollisuuden prosessit, 10 osp
Ympäristöanalytiikka, 10 osp

Paikallisesti tarjottava valinnainen ammatillinen tutkinnon osa:
Teollisuuden tuotekehitys ja tuotetestaus, 5 osp (yo)

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp
Pakolliset 19 osp
Valinnaiset 16 osp

Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp
Paikallisesti tarjottava ammatillinen tutkinnon osa Tuotetestaus, 10 osp

AJOITUSKAAVIO LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSPOLKU, PK

Ajoituskavio_pk

AJOITUSKAAVIO LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSPOLKU, YO

Ajoituskaavio_yo

Ajoituskaavio_yo_1vuosi

Ajoituskaavio_yo_2vuosi