Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA MUODOSTUU YHDESTÄ TYÖELÄMÄLÄHTÖISESTÄ TOIMINTAKOKONAISUUDESTA

Elintarvikeanalytiikka

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ja työpaikkaohjaaja sopivat työssäoppimisjakson aikana opittavista töistä. Työpaikkaohjaaja perehdyttää opiskelijan työpaikan toimintatapoihin ja seuraa opiskelijan työskentelyä ja edistymistä. Opiskelija saa luvan itsenäiseen työskentelyyn, kun hän on saavuttanut laatujärjestelmän mukaisen työskentelyn tason. Työpaikkaohjaaja ja opettaja arvioivat yhdessä opiskelijan valmiuden näyttöön.

Opettaja ohjaa opiskelijaa dokumentoimaan työpaikalla tapahtuvaa oppimistaan ja osaamistaan ePortfolioon ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Muuta tietoa