8.2 Laboratorioalan perustutkinnon terveydentilavaatimukset