Tutkinnon osan arviointi

Tuotetestaus OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit Koulutuksen järjestäjän laatimat arviointikriteerit
Ammattiosaamisen näyttö Tutkinnon osa arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä.

Ammattiosaamisen näyttö suoritetaan työssäoppimispaikalla. Näyttöjen toteuttamissuunnitelma on esitetty liitteessä 8.1. Arviointi perustuu tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksiin ja arviointikriteereihin.

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
Muuta tietoa