Tutkinnon osan arviointi

Laboratorion perustyöt OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit OPH:n tutkinnon perusteiden osaamisen arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Tutkinnon osa arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä.
Ammattiosaamisen näyttö suoritetaan osanäyttöinä työpaikalla ja oppilaitoksessa. Näyttöjen toteuttamissuunnitelma on esitetty liitteessä 8.1. Arviointi perustuu tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksiin ja arviointikriteereihin. Mikäli ammattiosaamisen näytössä ei työtä tehtäessä voida osoittaa osaamista liuoslaskuissa, liuosten valmistamisessa, laboratorion laatuvaatimuksissa, tulosten laskemisessa ja oikeellisuuden arvioimisessa, arvioidaan osaaminen niissä erikseen osana näyttöä.

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
Muuta tietoa