Pakolliset osaamistavoitteet

MATEMATIIKKA, PAKOLLINEN (3 osp)

Matematiikan pakollisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Matematiikan perustaidot 
Peruslaskutoimitusten hallitseminen Opiskelija ratkoo laboratorioalalla vastaan tulevia, esimerkiksi liuosten valmistukseen liittyviä tavanomaisia laskutoimituksia.
Prosenttilaskennan soveltaminen Opiskelija käyttää prosenttilaskentaa laboratorioalalla esimerkiksi liuosten valmistamisessa sekä arkielämän ongelmatilanteiden ratkaisemisessa.
Mittayksikkömuunnokset arkielämässä ja laboratorioalalla Opiskelija harjoittelee laboratorioalan keskeisimpiä mittayksiköitä, kuten vetomitat, tilavuudet ja massat sekä yksikkömuunnoksia näiden välillä. Opiskelija etsii tietoa yleisimmistä arkielämässä tarvittavista mittayksiköistä sekä niiden välisistä muunnoksista.
Apuvälineiden käyttäminen: laskin, tietokone, muut apuvälineet Opiskelija käyttää laskutehtäviä tehdessään laskinta ja tulkitsee eri muodoissa esitettyjä tuloksia, kuten kymmenenpotensseja. Opiskelija käyttää harjoituksissa apuna taulukkokirjaa, etsii tarvittavia tietoja sen avulla sekä soveltaa tietoja.
Ongelmanratkaisu työtehtävissä 
Pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen Opiskelija kertaa tavanomaisimpien pinta-alojen ja tilavuuksien laskemisen.
Geometrian soveltaminen laboratorioalalla Opiskelija käyttää Pythagoraan lausetta suorakulmaisen kolmion osien ratkaisemiseen.
Erilaiset matemaattiset menetelmät Opiskelija käyttää yhtälönratkaisutekniikoita esimerkiksi pitoisuuksien laskemisessa, liuosten valmistamisessa, erilaisissa mittauksissa ja tulosten laskemisessa. Opiskelija käyttää suhdetta ja verrantoa laboratorioalan tehtävien ratkaisemisessa sekä arkielämän ongelmissa.
Tulosten oikeellisuus ja suuruusluokka Opiskelija arvioi jatkuvasti saamiensa tulosten oikeellisuutta ja suuruusluokkaa vertaamalla tuloksiaan tunnettuihin tosiasioihin sekä tekee tarkistuslaskelmia huomatessaan epäloogisuuksia. Opiskelija pyöristää tulokset oikealle tarkkuudelle, ottaa tuloksista likiarvoja sekä laskee virheitä ja virheprosentteja.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijoita etsimään tietoa ja tekemään havaintoja. Opettaja ohjaa opiskelijoita matemaattisten menetelmien käytössä. Opettaja auttaa opiskelijaa arvioimaan laskelmien realistisuutta.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta. Opettaja ohjaa oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Osaamisen arviointi OPH:n tutkinnon perusteiden osaamisen arviointitaulukko
matematiikka, pakollinen, 3 osp

Opettaja arvioi opiskelijan matemaattisia taitoja arkielämän tilanteissa, kuten prosenttilaskennan soveltamisessa ja pinta-alojen ja tilavuuksien laskemisessa sekä ammattialaan liittyvissä ongelmissa, kuten liuosten valmistamisessa.

Muuta tietoa