Tutkinnon osan arviointi

OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit OPH:n tutkinnon perusteiden osaamisen arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Tutkinnon osa arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä.

Ammattiosaamisen näyttö suoritetaan työssäoppimispaikalla. Näyttöjen toteuttamissuunnitelma on esitetty liitteessä 8.1. Arviointi perustuu tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksiin ja arviointikriteereihin.

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
Muuta tietoa